ประธาน กรธ. เผย การจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงของพรรคการเมือง


จำนวนผู้ชม: 137    วันที่โพสต์: 12 กันยายน 2560 เวลา 15:12 น.
Facebook

12 ก.ย. 60 -   ประธาน กรธ. เผย รัฐธรรมนูญปี 60 ไม่ได้บัญญัติข้อห้ามจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติ ชี้ เป็นข้อตกลงของพรรคการเมือง 

         นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวถึง แนวคิดการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติว่า รัฐธรรมนูญปี 2560 ไม่ได้บัญญัติข้อห้ามการตั้งรัฐบาลแห่งชาติไว้แต่อย่างใด โดยการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติขึ้นอยู่กับเสียงข้างมากของพรรคการเมืองภายหลังการเลือกตั้งว่าจะตกลงกันอย่างไร ขณะเดียวกันหากทุกพรรคการเมืองเห็นตรงกันว่าจะให้สภาผู้แทนราษฎรไม่ต้องมีบุคคลมาทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาฯ ก็สามารถทำได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการตกลงของพรรคการเมือง เพียงแต่การเลือกบุคคลที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีจะต้องเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด คือ ต้องมาจากบุคคลที่อยู่ในบัญชีที่พรรคการเมืองเป็นผู้เสนอ ซึ่งหากทำตามทุกขั้นตอนก็ไม่มีปัญหาอะไร ทั้งนี้เห็นว่าคำว่ารัฐบาลแห่งชาติต้องตีความให้ชัดเจนว่ามีความหมายว่าอย่างไร ดังนั้นขณะนี้จึงเร็วเกินไปที่จะพูดถึง อย่าพึ่งไปกังวล

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์