สมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกไทย วอน สนช.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ สร้างความเป็นธรรมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรัง


จำนวนผู้ชม: 264    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 11:07 น.
Facebook

13 ก.ย.60- ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สนช. รับหนังสือจากสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกไทย ขอให้ สนช.ทบทวนร่าง พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ หลังยังคงนกแอ่นกินรังเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองและกำหนดโทษเกินสมควร ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรฯ ระยะยาว

      นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจาก นายสมชาย ทองสร้าง นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตและค้ารังนกไทย เพื่อขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ... หลังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เสนอแก้ไขกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ปี 2535 ทั้งฉบับโดยยังคงนกแอ่นกินรังไว้ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงที่กำหนดให้เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พร้อมกำหนดปรับเพิ่มโทษหากผู้ใดเก็บทำอันตราย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งรังของสัตว์ป่าคุ้มครองจะต้องระวางโทษจำตั้งแต่ 1 ปีแต่ไม่เกิน 7 ปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทแต่ไม่เกิน 7 แสนบาท จากเดิมที่กำหนดโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยอ้างเหตุว่าเพื่อแก้ไขการเก็บรังนกนอกเขตสัมปทาน ซึ่งการแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าวส่งผลกระทบในทางลบด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรังกับประเทศชาติในระยะยาว เนื่องจากข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบันได้ชี้ให้เห็นแล้วว่าประชากรนกแอ่นกินรังไม่ได้มีความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกต่อไป เพราะเกษตรกรได้พัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์ต่อเนื่อง ตลอดจนไม่ควรนำอัตราโทษดังกล่าวมาบังคับใช้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรัง ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีความผิดและเป็นผู้ที่ทำให้นกแอ่นกินรังขยายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ให้เสมือนเป็นอาชญากรร้ายแรงของสังคม ดังนั้นทางสมาคมฯ จึงขอให้ สนช.พิจารณาทบทวนร่างกฎหมายดังกล่าวด้วย เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงนกแอ่นกินรัง

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์