คณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ มีมติเห็นชอบหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค


จำนวนผู้ชม: 142    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 14:40 น.
Facebook

13 ก.ย.60 - โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปตำรวจ เผย มติที่ประชุมเห็นด้วยกับหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค พร้อมเตรียมรับฟังความเห็นแนวทางปฏิรูปตำรวจกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หวังนำความเห็นรอบด้านมาประกอบการปฏิรูปตำรวจต่อไป

           นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ โฆษกคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) แถลงความคืบหน้าถึงการพิจารณาแนวทางปฏิรูปการกระจายอำนาจ ของตำรวจ ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการกระจายอำนาจไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค ตามข้อเสนอของนายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานอนุกรรมการด้านหน้าที่อำนาจและภารกิจของตำรวจ โดยแบ่งการกระจายอำนาจเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานบุคคล โดยการโยกย้ายตำรวจในอนาคตขอให้โยกย้ายภายในหน่วยงานเป็นสำคัญ ด้านการบริหารงบประมาณ และการบริหารงานภายในของตำรวจ โดยหลังจากนี้คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการพิจารณารายละเอียดต่อไป ขณะเดียวกันที่ประชุมยังได้หารือถึงสถานะของคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ที่มีแนวโน้มว่าในอนาคตอาจจะให้มีเพียงคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) คงอยู่เท่านั้น เนื่องจากการแต่งตั้งโยกย้ายกระจายไปสู่ระดับกองบัญชาการภาค จะทำให้ ก.ต.ช.มีบทบาทอำนาจหน้าที่ลดน้อยลง พร้อมย้ำถึงการปฏิรูปตำรวจ ว่า แม้จะไม่สามารถป้องกันให้การเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับตำรวจได้ แต่ต้องให้ถูกแทรกแซงน้อยที่สุด จึงต้องพิจารณาต่อไปว่าในอนาคตนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการใน ก.ตร. หรืออยู่ในฝ่ายบริหารที่คอยรับเรื่องจาก ก.ตร. ทั้งนี้ต้องรอการพิจารณาอีกครั้ง

           นอกจากนี้ นายสมคิด ยังกล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อการปฏิรูปตำรวจ ว่า คณะอนุกรรมการด้านรับฟังความคิดเห็นได้มีการลงพื้นที่รับฟังความเห็นประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะดำเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วย โดยในเดือนกันยายนนี้จะดำเนินการเพื่อขอสัมภาษณ์ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ - สื่อมวลชน อดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) รวมทั้งนายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) เพื่อนำความเห็นดังกล่าวมาประกอบกับการบริหารและจัดการปฏิรูปตำรวจต่อไป

 

ดุสิต บุตตะโยธี / ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา / เรียบเรียง ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์