ประธาน สนช. เผย กรอบสรรหา กกต.ชุดใหม่ คาดได้รายชื่อ กกต.ใหม่ 12 ธ.ค.นี้


จำนวนผู้ชม: 142    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 16:43 น.
Facebook

13 ก.ย. 60- ประธาน สนช. เผย ขั้นตอนการสรรหา กกต.ชุดใหม่ หลังกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย กกต. มีผลบังคับใช้พรุ่งนี้ (14 ก.ย.) คาดได้รายชื่อ กกต.ใหม่ 12 ธ.ค.นี้ 

       ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)แถลงข่าวภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 14 กันยายน 2560 ว่า ระยะเวลานับตั้งแต่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างกฎหมายลูกดังกล่าวให้ สนช. พิจารณา เมื่อวันที่ 18 เมษายน.2560 จนถึงวันที่กฎหมายประกาศใช้ รวมใช้เวลาการพิจารณาทั้งสิ้น 149 วัน ซึ่งในส่วน สนช.ยืนยันว่า พิจารณากฎหมายลูกดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 60 วัน ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 กำหนดไว้ ส่วนระยะเวลาที่เหลือเป็นกระบวนการส่งกลับไปให้ กรธ. และองค์กรอิสระหรือคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ จึงต้องมีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญร่วม 3 ฝ่ายขึ้นมาพิจารณา แล้วส่งกลับมาให้ สนช.พิจารณาอีกครั้ง ก่อนส่งต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ตามกฎหมายลูกดังกล่าวได้มีการกำหนดให้ กกต.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันประกาศใช้กฎหมายลูกว่าด้วย กกต.จะพ้นจากตำแหน่ง นับแต่วันใช้บังคับ แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งใหม่ขึ้นมาโดยในการแต่งตั้ง กกต.ใหม่ 7 คน จะมีที่มาใน 2 ทาง คือ 5 คน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา และ อีก 2 คน มาจากที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเป็นผู้คัดเลือก โดยระยะเวลาดำเนินการต้องแล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) คือ ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2560 จากนั้นทั้ง 2 ส่วนจะต้องส่งรายชื่อให้กับประธาน สนช. เพื่อบรรจุวาระให้ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบภายใน 45 วัน นับจากวันบรรจุวาระการประชุม โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล หากไม่เห็นชอบบุคคลใด ต้องกลับไปเริ่มต้นกระบวนการสรรหาใหม่เป็นรายบุคคล

       ประธาน สนช.ยังกล่าวถึงร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) และร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ว่า ขณะนี้ร่างกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ส่วนจะกระทบการเลือกตั้งที่วางไว้ปลายปี 2561 หรือไม่นั้น ไม่สามารถตอบได้ เพราะต้องคำนึงเงื่อนไขต่างๆ ด้วย

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์