รองนายกรัฐมนตรีเผยภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จกว่า 90%จำนวนผู้ชม: 200    วันที่โพสต์: 13 กันยายน 2560 เวลา 20:56 น.
Facebook
13 ก.ย.60 - รองนายกรัฐมนตรีเผยภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาศ และสิ่งปลูกสร้างประกอบแล้วเสร็จกว่า 90% ขณะเดียวกันเตรียมพิธีบวงสรวงและชักลากราชรถราชยาน โดยเชิญนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานวันที่ 21 กันยายน นี้

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถึงความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศว่า ขณะนี้แล้วเสร็จกว่า 90% ในทุกส่วน ทั้งพระเมรุมาศ งานประติมากรรม และอาคารประกอบต่างๆ ซึ่งวันที่ 30 กันยายนนี้ จะดำเนินการเสร็จทันตามแผนที่วางไว้ โดยความสมบูรณ์ของพระเมรุมาศจะครบ 100% เมื่อมีการวางยอดพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ในการเสด็จพระราชดำเนินมายกพระนพปฎลมหาเศวรตฉัตรด้วยพระองค์เองในวันที่ 18 ตุลาคม 2560  ส่วนการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับสภาพอากาศที่อาจจะมีฝนตกในช่วงวันพระราชพิธีเนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูฝน ยืนยันว่าไม่มีปัญหาและได้เตรียมความพร้อมไว้ในทุกส่วนของพระเมรุมาศ รวมถึงอาคารประกอบไว้หมดแล้ว นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวถึงพิธีบวงสรวงและชักลากราชรถราชยานที่ใช้ในพระราชพิธีว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในพิธีบวงสรวงวันที่ 21 กันยายน เวลา 14:00 น.

ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ใน ฐานะผู้รับผิดชอบในส่วนของการจัดนิทรรศการ กล่าวว่า จะมีการจัดนิทรรศการ พระผู้ทรงเป็นนิรันดร์ ที่บริเวณพระที่นั่งทรงธรรม จะแบ่งออกเป็น 5 หมวดใหญ่ๆ คือ เมื่อเสด็จเอาวตาร รัชกาลที่ร่มเย็น เพ็ญพระราชธรรม นำพระราชไมตรี และพระจักรีนิวัตฟ้า ซึ่งจะบอกเล่าเรื่องราวทั้งหมดเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการหารือเกี่ยวกับรูปแบบของการเข้าชมนิทรรศการ  ทั้งนี้ ได้มีการจัดทำระบบคิวอาร์โค้ดและเออาร์โค้ดเพื่อให้ประชาชน รวมถึงผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อไปทำความเข้าใจนิทรรศการอย่างละเอียดผ่านสมาร์ทโฟนหรือแทปเล็ตได้ ซึ่งจะมีทั้งข้อมูลภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และรูปภาพสามมิติ ขณะที่บริเวณอาคารประกอบรอบพระเมรุมาศ กรมศิลปากรจะรวบรวมรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการจัดสร้างทั้งหมดไว้ในรูปแบบของนิทรรศการ เพื่อเป็นองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ  โดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาเข้าชมนิทรรศการเป็นหลัก รวมถึงการดูแลรักษาความปลอดภัย ที่จะต้องเข้มงวดและพร้อมในทุกส่วน 

สุดารัตน์ สร้างถิ่น /ข่าว เรียบเรียง

นภพล กองสุทธิ์ใจ /ช่างภาพท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์