เกษตรกรบ้านอ้อมพยศ จ.นครปฐม วอน สนช.ช่วยเหลือเกษตรกรที่รับผลกระทบจากการปล่อยน้ำเค็มของผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้ง


จำนวนผู้ชม: 153    วันที่โพสต์: 14 กันยายน 2560 เวลา 14:28 น.
Facebook

14 ก.ย. 60 –   ประธาน กมธ.ทรัพยากรธรรมชาติฯ สนช.รับหนังสือจาก เกษตรกรบ้านอ้อมพยศ จ.นครปฐม วอน สนช.ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ หลังผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็มปล่อยน้ำเค็มสู่คลองสาธารณะ จนไม่สามารถทำการเกษตรได้

          พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจาก นายวิฑูรย์ สุขสว่าง ตัวแทนเกษตรกรบ้านอ้อมพยศ หมู่ 7 ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ประกอบการเลี้ยงกุ้งน้ำเค็ม หลังปล่อยน้ำเค็มออกสู่คลองสาธารณะ ทำให้น้ำเค็มเข้าพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่จนไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ อีกทั้งได้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า ดังนั้นจึงขอให้ สนช.พิจารณาช่วยเหลือและแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนให้กับเกษตรกรด้วย

          ด้านพลโท ชัยยุทธ กล่าวว่า กมธ.ยินดีรับเรื่องดังกล่าวไว้พิจารณา โดยจะเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ประธาน สนช. เพื่อพิจารณาต่อไป

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์