ประธาน กรธ. เผยเตรียมส่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ เข้าสู่ที่ประชุม สนช. ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้


จำนวนผู้ชม: 326    วันที่โพสต์: 19 กันยายน 2560 เวลา 15:19 น.
Facebook

19 ก.ย.60 - ประธาน กรธ. เผยเตรียมส่งร่างกฎหมายลูกว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุม สนช. ภายในสิ้นเดือนนี้  ขณะที่ พิจารณากฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช.คืบหน้ากว่า 50%

      นายมีชัย  ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการยกร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่า  กรธ. เตรียมส่งร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. .... เข้าสู่ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้  ขณะที่การจัดทำร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. .... ขณะนี้มีความคืบหน้าแล้ว 50% แต่เนื่องจากเนื้อหากฎหมายค่อนข้างยากและซับซ้อน จึงยังไม่สามารถกำหนดวันส่งร่างกฎหมายไปยัง สนช.ได้ และกรธ.จะเพิ่มวันทำงานในวันเสาร์-อาทิตย์ด้วย เพื่อให้การพิจารณากฎหมายลูกเป็นตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งคาดว่ากฎหมายลูกว่าด้วย ป.ป.ช. จะสามารถส่งเข้าสู่ที่ประชุมสนช. ได้ภายในต้นเดือนตุลาคม

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา