ประธาน สนช. เผย เตรียมหารือแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยัน ไม่กระทบการพิจารณากฎหมายลูกช่วงปลายเดือน


จำนวนผู้ชม: 462    วันที่โพสต์: 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:02 น.
Facebook

13 พ.ย. 60 - ประธาน สนช. เผย วิป สนช. เตรียมหารือแก้กฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น ยืนยัน ไม่กระทบการพิจารณากฎหมายลูกช่วงปลายเดือน ยืนยัน สนช. มีความพร้อมพิจารณากฎหมายได้ทันตามกรอบ

                ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) กล่าวถึง การพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น โดยยืนยันว่า จะไม่กระทบกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญอีก 2 ฉบับ คือร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. และร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง ส.ว. ที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะส่งมายัง สนช. ช่วงปลายเดือนนี้  อย่างไรก็ตาม ในสัปดาห์นี้คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.) จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น และจะตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องและกฎหมายที่รัฐบาลจะเสนอเข้ามาแก้ไข ให้สามารถดำเนินการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้  ยืนยันว่า สนช.มีความพร้อมในการพิจารณากฎหมายได้ทันเวลา

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา