ประธาน กรธ. เผยยกร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ทั้งฉบับเสร็จแล้ว อยู่ในขั้นตอนทบทวนเนื้อหา


จำนวนผู้ชม: 454    วันที่โพสต์: 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:05 น.
Facebook

15 พ.ย.60 - ประธาน กรธ. เผยยกร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ทั้งฉบับเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนทบทวนเนื้อหา ระบุ กกต.สามารถเสนอ ครม.แก้ไขกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองได้ หากพรรคการเมืองปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกไม่ทัน

      นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)กล่าวถึงความคืบหน้าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (ส.ส.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ว่า ขณะนี้ กรธ. ได้ยกร่างกฎหมายทั้งฉบับเสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการทบทวนเนื้อหาเพื่อความสอดคล้องและเปรียบเทียบกับร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) และข้อเสนอจาก สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) โดยมีกำหนดส่งกฎหมายลูกทั้ง 2 ฉบับให้ สนช. พิจารณา ในวันที่ 28พฤศจิกายนนี้

      ตอบข้อถามผู้สื่อข่าวถึงข้อกังวลของพรรคการเมืองที่ต้องปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา 90 วันนั้น นายมีชัย กล่าวว่า หากพรรคการเมืองดำเนินการไม่ทัน ก็สามารถขยายระยะเวลาด้วยการแก้ไข พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 ได้ โดย กกต. อาจเสนอแก้ไขไปยังคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อส่งต่อให้ สนช. พิจารณาปรับแก้ต่อไป

      นายมีชัย ยังได้กล่าวถึงการยื่นบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ว่าจะต้องแสดงข้อมูลบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามปกติ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) จะเป็นผู้ออกระเบียบแต่จะต้องไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว เช่น ทะเบียนรถ หรือเลขประจำตัวประชาชน เพื่อไม่ให้เจ้าตัวเดือดร้อน และปกป้องสิทธิส่วนบุคคล

 

ณัฐพล  สงวนทรัพย์  /ข่าว

เรณู  เขมาปัญญา  /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา