กรธ. เตรียมส่งรางกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. – ส.ว. ให้ สนช. ในวันพรุ่งนี้


จำนวนผู้ชม: 255    วันที่โพสต์: 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:58 น.
Facebook

27 พ.ย. 60 –   กรธ. เตรียมส่งรางกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. – ส.ว.  ให้ สนช. ในวันพรุ่งนี้   ขณะประธาน กรธ. ไม่ออกความเห็นแนวโน้มเกิดรัฐบาลทหารหรือไม่  แต่ระบุ  กระบวนการเลือกนายกฯ  ทุกอย่างถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ2560 แล้ว

             นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)  เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้พิจาณาร่างพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และ ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) เรียบร้อยแล้ว  พร้อมส่งให้ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในวันที่ 28 พ.ย. นี้ ยืนยันว่า ไม่กังวลในชั้นการพิจารณาของ สนช. เพราะทำงานควบคู่กันมาตลอด  ซึ่งหาก สนช. มีข้อเสนอเข้ามาก็ต้องพิจารณากันต่อไป

              ประธาน กรธ. ไม่ขออออกความเห็น เกี่ยวกับข้อสังเกตของบางฝ่ายที่มองว่า ส.ว. ช่วงระยะเปลี่ยนผ่าน 5 ปีแรก นับจากมีรัฐสภาชุดแรก  ที่มาจากการคัดเลือกโดย คสช. อาจเป็นตัวแปรที่ทำให้มีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงว่าจะเกิดรัฐบาลทหาร  แต่ได้ระบุว่า ในการเลือกตั้งหากได้เสียงข้างมากไม่ว่าพรรคใดก็ตามก็มีโอกาสตั้งรัฐบาลได้อยู่แล้ว  ซึ่งหากเลือกนายกรัฐมนตรีที่มาจากบัญชีที่พรรคการเมืองเสนอได้สำเร็จ ก็ไม่จำเป็นต้องเลือกนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีรายชื่อหรือนายกรัฐมนตรีคนนอกตามบทเฉพาะกาล  พร้อมย้ำว่า กระบวนการทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 แล้ว

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา