โฆษกวิป สนช. เผย ร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. – ส.ว. เข้าที่ประชุม สนช. วาระรับหลักการ พรุ่งนี้ ระบุ เมื่อกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ประกาศใช้ ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน


จำนวนผู้ชม: 435    วันที่โพสต์: 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:50 น.
Facebook

29 พ.ย. 60 – โฆษกวิป สนช. เผย ร่างกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. – ส.ว.  เข้าที่ประชุม สนช. วาระรับหลักการในวันพรุ่งนี้   ส่วนการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ  ทั้ง 2 ร่าง จะใช้กรรมาธิการวิสามัญแยกชุดกัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ ระบุ เมื่อกฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส. ประกาศใช้  ต้องจัดเลือกตั้งภายใน 150 วัน

                  นายแพทย์เจตน์ ศิรธรานนท์ และนายยุทธนา ทัพเจริญ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (วิป สนช.)  กล่าวว่า  กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้ง 10 ฉบับ ต่อ สนช.ครบแล้ว  โดยในวันพรุ่งนี้(30 พ.ย.) จะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) พ.ศ. ... ในวาระรับหลักการ   จากนั้นเมื่อมีการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการ ทั้ง 2 ร่างจะใช้กรรมาธิการวิสามัญแยกชุดกัน เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบ และพิจารณาได้เสร็จทันภายในกรอบเวลา 60 วัน  พร้อมยืนยันว่า  เมื่อร่างกฎหมายลูกว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ประกาศใช้  ก็จะมีการเลือกตั้งภายใน 150 วัน ซึ่งเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ 

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา