วันจันทร์ที่ 17 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-14.00 น. ถ่ายทอดเสียงเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจพอเพียง อุปสรรคและยุทธวิธี


จำนวนผู้ชม: 1399    วันที่โพสต์: 9 มิถุนายน 2556 เวลา 17:19 น.
Facebook

 

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00-14.00 น. ถ่ายทอดเสียงเรื่อง เหลียวหลัง แลหน้า เศรษฐกิจพอเพียง อุปสรรคและยุทธวิธีและพิธีมอบรางวัลเยาวชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ณ ห้อง 213-216 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา