กมธ.วิสามัญรับฟังความเห็นประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ ประชุมรับฟังความเห็นจาก กกต. และ นายไพบูลย์ ย้ำ หากแก้กฎหมายใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน


จำนวนผู้ชม: 296    วันที่โพสต์: 22 ธันวาคม 2560 เวลา 16:22 น.
Facebook

22 ธ.ค. 60 –   กรรมาธิการวิสามัญรับฟังความเห็นประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ รับฟังความเห็นจาก กกต. และ นายไพบูลย์ นิติตะวัน จากกรณีเสนอแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง ที่หวังช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้พรรคตั้งใหม่ ขณะกรรมาธิการย้ำ ขอรอดูขอบข่ายคำสั่ง คสช. ตามมาตรา 44 ที่จะออกมา ก่อนดำเนินการต่อ ย้ำ หากแก้กฎหมายใช้เวลาอย่างน้อย 3 เดือน 

          นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ในฐานะประธานกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ เปิดเผยในการประชุมซึ่งเชิญ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ประธานเครือข่ายประชาชนปฏิรูป และ นายแสวง บุญมี รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ส่วน นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. ไม่มาร่วมการประชุมและได้ส่งหนังสือแจ้งมาว่าติดภารกิจต่างจังหวัด ประกอบกับทราบแล้ว่า คสช. ใช้อำนาจตามมาตรา 44 สำหรับกฎหมายพรรคการเมืองแล้ว นายสุเทพจึงไม่ติดใจในประเด็นที่เคยให้ความเห็นก่อนหน้า

          สำหรับ นายไพบูลย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมกรรมาธิการการว่า ควรมีการแก้ไขกฎหมายพรรคการเมือง 3 ประเด็นสำคัญ ด้วยการลดความเหลื่อมล้ำระหว่างสมาชิกพรรคการเมืองเดิมและพรรคการเมืองใหม่ในการจ่ายเงินค่าบำรุงพรรค ควรงดเว้นการทำไพรมารี่โหวตในการเลือกตั้งครั้งแรก เนื่องจากพรรคการเมืองที่จัดตั้งขึ้นใหม่มีเวลาในการสมัครสมาชิกพรรคน้อยกว่าพรรคการเมืองเดิม รวมทั้งเสนอให้ คสช. ปลดล็อคพรรคการเมืองและอยู่ดูแลความสงบเรียบร้อยจนเสร็จสิ้นกระบวนการเลือกตั้ง และรับรองผล เพื่อให้การจัดการเลือกตั้งเป็นไปอย่างสงบเรียบร้อย ทุกพรรคสามารถส่งผู้สมัครลงยังเขตต่าง ๆ ได้โดยไม่เกิดปัญหา

          ขณะที่ นายแสวง รองเลขาธิการ กกต. เห็นส่าระบบไพรมารี่โหวตเป็นภาระของพรรคการเมือง ซึ่ง กกต. มีหน้าที่วินิจฉัยและกำกับดูแล พร้อมกับอำนวยความสะดวกเรื่องการเลือกตั้งให้พรรคการเมืองมากที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องความแตกต่างช่วงบทเฉพาะกาลที่จะต้องมีการแก้ปัญหาต่อไป

          อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกรรมาธิการแจ้งว่า หัวหน้า คสช ได้ลงนามในคำสั่งตามมาตรา 44 เพื่อหาทางออกกรณีดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ในระหว่างนี้ กรรมาธิการจะรับฟังความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เพื่อรอดูขอบข่ายของการใช้คำสั่งดังกล่าว ก่อนจะเชิญตัวแทนจากฝ่ายต่าง ๆ มาร่วมหารืออีกครั้ง แต่หากให้ สนช. แก้ไขกฎหมายพรรคการเมืองเอง จะต้องใช้ระยะนาน คืออย่างน้อย 3 เดือน

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

ลักขณา เทียกทอง /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา