ประธาน สนช. ชะลอส่งร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. ให้นายกรัฐมนตรี พร้อมเตรียมส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คาด ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รู้ผล


จำนวนผู้ชม: 335    วันที่โพสต์: 18 มกราคม 2561 เวลา 14:51 น.
Facebook

18 ม.ค. 61 -  ประธาน สนช. ชะลอส่งร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. ให้นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย  หลังสมาชิก สนช. เข้าชื่อยื่นขอตีความ มาตรา 178  การยกเว้นการลักษณะต้องห้ามแก่กับกรรมการ ป.ป.ช. ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  คาด ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน รู้ผล

               ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า ได้รับคำร้องจากสมาชิก สนช.  32 คน ที่เข้าชื่อเพื่อขอให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญ ให้วินิจฉัยว่าร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือ ร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช.  ในประเด็นที่มีการยกเว้นใช้ลักษณะต้องห้ามกับกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะครบวาระนั้น  ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่  โดยได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทำคำร้อง เพื่อส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญภายในเย็นวันนี้หรือไม่เกินภายในวันพรุ่งนี้(19 ม.ค.61)  และจะชะลอการส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรี จนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัย ซึ่งคาดว่า ศาลจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หรือขึ้นกับดุลพินิจของศาลในการพิจารณา

                ทั้งนี้  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  นายทวีศักดิ์ สูทกวาทิน สมาชิก สนช.  ได้เปิดเผยภายหลังจากที่ได้ยื่นเรื่องดังกล่าวต่อประธาน สนช. ผ่านช่องทางธุรการปกติ ว่า  เป็นการเข้าชื่อกันของสมาชิก สนช. เพื่อขอให้ส่งร่างกฎหมายดังกล่าว ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยมาตรา 178  ในการยกเว้นการลักษณะต้องห้ามแก่กับกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต  แต่ทั้งนี้ ไม่ขอเปิดเผยรายชื่อ สนช. ที่เข้าชื่อกัน ในครั้งนี้

 

 

เรณู เขมาปัญญา ข่าว เรียบเรียง

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา