ปธ.กรธ. ระบุ ขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายลูก ส.ส.ทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลและตอบสังคมได้


จำนวนผู้ชม: 342    วันที่โพสต์: 18 มกราคม 2561 เวลา 17:16 น.
Facebook

18 ม.ค. 61 - ประธาน กรธ. ไม่ขอแสดงความเห็น กรณี กมธ.วิสามัญพิจารณาร่าง กฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.เตรียมขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมาย แต่หากมีการขยายจริงก็สามารถทำได้ แต่ต้องมีเหตุผลและตอบสังคมได้ พร้อมระบุส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่างกฎหมายลูก ป.ป.ช. เป็นเรื่องดี

             นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (กฎหมายลูกว่าด้วย ส.ส.) เตรียมขยายเวลาการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวออกไป 90 วัน หลังจากประกาศในราชกิจจานุเษกษาแล้วว่า แม้จะประกาศใน               ราชกิจจานุเบกษาแล้ว การยืดเวลาการบังคับใช้กฎหมายสามารถทำได้ ซึ่งที่ผ่านมากฎหมายหลายฉบับก็มีการกำหนดแบบนี้ เนื่องจากสภาเห็นว่าหากบังคับใช้ทันทีอาจมีผลกระทบ จึงสามารถขยับเวลาการบังคับใช้ออกไปได้ 6 เดือน บางฉบับขยายเวลาการบังคับใช้ 1 ปี หรือไม่มีกรอบเวลา แต่ในการขยายเวลาจะต้องมีเหตุผลและสามารถอธิบายสังคมได้ อย่างไรก็ตามขณะนี้ตนยังไม่ทราบว่า ร่างพ.ร.บ.ข้างต้นจะมีการขยายระยะเวลาหรือไม่ จึงไม่อยากแสดงความคิดเห็นกับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น ส่วนการส่งศาลรัฐธรรมนูญตีความร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ป.ป.ช.) พ.ศ. .... ในประเด็นยกเว้นลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ เปิดทางให้กรรมการ ปปช. อยู่ต่อจนครบวาระนั้น นายมีชัย ระบุว่าเป็นเรื่องดี เพราะจะได้ข้อยุติในประเด็นที่เกิดข้อสงสัย ส่วนจะขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ คงต้องให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นผู้วินิจฉัย 

              นายมีชัย เผยด้วยว่าวันนี้ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  และนายสมชาย แสวงการ สมาชิก สนช. ได้เข้าหารือเรื่องที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าจะทำอย่างไรไม่ให้เกิดการบล็อกโหวต ซึ่งตนได้แสดงความเห็นว่า การลดจำนวนกลุ่มอาชีพกับการเลือกภายในกลุ่มกันเอง จะทำให้เกิดการทุจริตได้ง่าย รวมถึงกรณีที่เสนอให้ การเปิดรับสมัคร ส.ว. ทำได้ 2 ช่องทาง คือ สมัครด้วยตนเองและผ่านองค์กรนั้น เห็นว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดให้ทุกคนสามารถลงสมัครเป็น ส.ว.ได้ ดังนั้นการไปกำหนดให้ยื่นผ่านองค์กร อาจเป็นการจำกัดสิทธิ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ กมธ. ว่าจะดำเนินการอย่างไร

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา