ปธ.สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกฯ ขอรัฐสภาไทยสนับสนุนโมร็อกโก เข้าร่วมประชุม AIPA ที่ประเทศสิงคโปร์ ก.ย. นี้


จำนวนผู้ชม: 114    วันที่โพสต์: 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 11:37 น.
Facebook

14 ก.พ. 61 -    ประธาน สนช. ให้การรับรองเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ที่ขอให้รัฐสภาไทยสนับสนุนโมร็อกโก เข้าร่วมประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA)  ที่ประเทศสิงคโปร์ ในเดือน ก.ย. นี้

    ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) พร้อมคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สนช. ให้การรับรอง นายอับเดลอิลาร์ เอล ฮูสนี่ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ที่ห้องรับรองพิเศษ อาคารรัฐสภา 2 โดยทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกระชับความสัมพันธ์สองประเทศที่มาอย่างแนบแน่น ยาวนาน ตั้งแต่ระดับราชวงศ์ รัฐบาล รัฐสภา และประชาชน ขณะเดียวกัน ประธาน สนช. ใช้โอกาสนี้สร้างความเข้าใจถึงการดำเนินงานของฝ่ายนิติบัญญัติ และการพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ทั้งการเลือกตั้ง ส.ส. และการได้มาซึ่ง ส.ว. ด้านเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ระบุถึงการให้ความสำคัญของโมร็อกโกต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน และขอให้รัฐสภาไทยสนับสนุนให้โมร็อกโกเป็นประเทศผู้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 39 ซึ่งจะมีขึ้นในช่วงเดือนกันยายน นี้ ที่ปะเทศสิงคโปร์ ทั้งนี้ AIPA มีผู้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการฯ เป็นชาวไทย คือ นายอิสรา สุนทรวัฒน์ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ระบุถึงการให้ความสำคัญต่อการสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอาเซียน อาทิ การได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26 ในช่วงเดือนมกราคม ที่ผ่านมา ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ด้วย สำหรับประเด็นดังกล่าวนี้ ประธาน สนช. ยินดีให้ความร่วมมือกับโมร็อกโก

 

ลักขณา เทียกทอง ข่าว/เรียบเรียง

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา