คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินฯ สนช. มอบรางวัลคลิปอาสาตาจราจร กระตุ้นจิตสำนึกช่วยกันลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


จำนวนผู้ชม: 165    วันที่โพสต์: 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:02 น.
Facebook

14 ก.พ. 61 –  คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช.  มอบรางวัลคลิปอาสาตาจราจร  ในโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”คลิปวิภาวดี คว้ารางวัลที่1  กระตุ้นจิตสำนึกช่วยกันลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถบนท้องถนนอย่างยั่งยืน  

                นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่1 ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลพร้อมเกียรติบัตรให้แก่เจ้าของคลิปที่ชนะการประกวดในโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”  ที่จัดโดย คณะทำงานจัดทำแผนและมาตรการลดการสูญเสียจากภัยบนท้องถนน ของคณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. โดย นายสุรชัย กล่าวว่า จากการที่คณะกรรมการบูรณาการ ประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช.ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งหลายของคณะกรรมการ อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มูลนิธิต่าง ๆ อาสาสมัครภาคเอกชนต่าง ๆ และสื่อมวลชนหลายแขนง ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อการรณรงค์และปลูกจิตสำนึกและสร้างระเบียบวินัยในการใช้รถบนท้องถนนของพี่น้องประชาชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายสำคัญคือการลดอัตราการเกิดอุบัติภัยบนท้องถนนอย่างยั่งยืน ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีวินัยในการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และที่สำคัญคือร่วมกันเป็นกำลังสำคัญของสังคมในการลดอุบัติภัยบนท้องถนน ด้วยการเป็นอาสาสมัครตาจราจร  สำหรับคลิปผู้ที่ชนะในการประกวดร่วมกิจกรรมในโครงการนี้ คณะกรรมการฯ หวังว่าผู้ที่ได้รับรางวัลจะเป็นตัวอย่างในสังคมและช่วยกันจรรโลงสังคมให้เกิดความสงบสุขและลดอัตราการเกิดอุบัติภัยด้วยการเป็นอาสาตาจราจร จากโครงการ “หยุดตายบนท้องถนน ด้วยอาสาตาจราจร”

                 สำหรับพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 1 มีคลิปที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานเพื่อเข้ารับรางวัลจำนวน 3 คลิป คือ รางวัลที่ 1 คลิปวิภาวดี เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุรถยนต์เกิดเฉี่ยวชนกันจนเป็นเหตุให้รถแท็กซี่พลิกคว่ำ เหตุเกิดที่ถนนวิภาวดี เจ้าของคลิป นางสาวนภัสระพี วัชรขจร รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 2 คลิปประชาชื่น เป็นเหตุการณ์อุบัติเหตุรถกระบะเฉี่ยวชนรถมอเตอร์ไซด์ที่มีเด็กโดยสารมาด้วยล้มลง แล้วหลบหนี เหตุเกิดที่ถนนประชาชื่น เจ้าของคลิป ร้อยโท รพีพงศ์ กฤดิสวนสมบัติ รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 คลิปด่านลอย เป็นเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเรียยกตรวจรถในระยะกระชั้นชิด ทำให้รถที่ตามหลังมาเบรคไม่ทันเกิดการชนท้าย เจ้าของคลิป นายกชกร มิ่งบุญ รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรและมอบรางวัลให้กับอาสาตาจราจร ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามจนนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดได้คือ นายอุทัย เก่งสาริกิจ

 

ดุสิต บุตตะโยธี / ข่าว

เรณู เขมาปัญญา / เรียบเรียง ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา