รองประธาน สนช. คนที่ 1 เชื่อ ไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายเลือกตั้ง 2 ฉบับสุดท้าย มั่นใจกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่าย จะพิจารณาร่างกฎหมายด้วยเหตุผล


จำนวนผู้ชม: 257    วันที่โพสต์: 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:29 น.
Facebook

14 ก.พ. 61 -   รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เชื่อจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายเลือกตั้ง 2ฉบับสุดท้าย พร้อมมั่นใจ กรรมาธิการร่วม 3ฝ่าย จะพิจารณาร่างกฎหมายด้วยเหตุผลและยึดผลประโยชน์ของประเทศ ของประเทศ 

          นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงการตั้งกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.) หลังคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) และ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ทำหนังสือโต้แย้งความเห็นในร่างพระราชบัญญัติทั้ง 2 ฉบับ ว่า ในวันพรุ่งนี้ ( 15 ก.พ. 2561 ) จะนำวาระการตั้งคณะกรรมาธิการร่วม 3 ฝ่ายเข้าสู่ที่ประชุม สนช.  โดยกรรมาธิการร่วมจะมีเวลาพิจารณาแก้ไขภายใน 15 วัน ก่อนส่งให้ สนช. ลงมติอีกครั้ง ส่วนผลจะออกมาเป็นอย่างไรนั้น ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ3 ฝ่ายที่จะพิจารณา แต่ส่วนตัวเชื่อมั่นในหลักการทำงานของทุกฝ่าย ที่จะใช้เหตุผลและยึดโยงผลประโยชน์ของประเทศ โดยเฉพาะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการเลือกตั้ง ส.ส. และการคัดเลือก ส.ว. เพื่อให้คนดีมาทำงานให้บ้านเมือง และขอให้ทุกฝ่ายมีความเชื่อมั่นว่าจะไม่มีการคว่ำร่างกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ อย่างไรก็ตาม  การลงมติในที่ประชุม สนช. ต่อร่างกฎหมายดังกล่าว จะมีการลงมติครั้งเดียวทั้งฉบับ ดังนั้นหากมีประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ สนช. ไม่เห็นด้วย ก็อาจส่งผลให้ร่างกฎหมายไม่ผ่านทั้งฉบับ

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

เรณู เขมาปัญญา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา