วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 56 เวลา 09.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน


จำนวนผู้ชม: 1187    วันที่โพสต์: 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09:39 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 26 ก.ค. 56 เวลา 09.00-15.00 น. ถ่ายทอดสดโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน จัดโดยสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัด กาญจนบุรีท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา