วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ถ่ายทอดการเสวนา เรื่อง 81 ปี ประชาธิปไตยกับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึง ปัญหา และ ทางออก


จำนวนผู้ชม: 1738    วันที่โพสต์: 9 มิถุนายน 2556 เวลา 18:00 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 21 มิ.ย. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ถ่ายทอดการเสวนา เรื่อง 81 ปี ประชาธิปไตยกับสิทธิการเลือกตั้งที่ยังเข้าไม่ถึง ปัญหา และ ทางออก จัดโดย กรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา ณ ห้องรับรอง 1-2 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา 2 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา