คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ สนช.เห็นพ้องให้กรมเจ้าท่าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี


คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศฯ สนช.เห็นพ้องให้กรมเจ้าท่าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี


จำนวนผู้ชม: 135    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2561 เวลา 10:58 น.
Facebook

12 มิ.ย. 61- คณะอนุ กมธ.การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร สนช.เห็นพ้องให้กรมเจ้าท่าร่วมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีศึกษาผลกระทบมลภาวะน้ำมันที่อาจเกิดขึ้นจากการจอดเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ ในพื้นที่ จ.ชลบุรี หลังเป็นผู้อนุญาตในการจอดลอยลำ ก่อนสรุปผลเสนอรายงานต่อ กมธ.

       คณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) การป้องกัน การรักษาความมั่นคงประเทศและกิจการทหาร ใน กมธ.การบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีพลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ เป็นรองประธานคณะอนุ กมธ.คนที่หนึ่ง ได้พิจารณาศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกรณีเรือบรรทุกน้ำมันขนาดใหญ่ (คลังน้ำมัน) ที่มาจอดลอยลำในพื้นที่ จังหวัดชลบุรี โดยเชิญผู้แทนจากกรมธุรกิจพลังงานและกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วมประชุมด้านนายไชยฤทธิ์ คงศักดิ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยธุรกิจน้ำมัน กรมธุรกิจพลังงาน กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ได้มีผู้ติดต่อขออนุญาตใช้เรือเป็นที่เก็บน้ำมัน แต่กรมธุรกิจพลังงานพิจารณาแล้วไม่เข้าข่ายในข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2542 และ พ.ร.บ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2543 ที่กรมธุรกิจพลังงานได้ใช้ พ.ร.บ. 2 ฉบับดังกล่าว ในการอนุญาตให้ใช้คลังน้ำมันลอยน้ำในพื้นที่เกาะสีชัง จึงไม่อนุญาตตามคำขอ

     ขณะที่นายสมชาย ทรงประกอบ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษได้กล่าวชี้แจงว่า กรมควบคุมมลพิษได้มีนโยบายในการควบคุมมลพิษที่อาจจะเกิดจากการจอดเรือเป็นคลังน้ำมันลอยน้ำอยู่แล้ว อาทิ มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง การเตรียมความพร้อมโดยเข้าร่วมเป็นหน่วยงานสนับสนุนข้อมูลเมื่อเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหล นอกจากนี้ยังได้จัดทำโครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษ กรณีขนส่งสินค้าบริเวณเกาะสีชัง เพื่อประเมินศักยภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการเป็นเขตขนส่งสินค้าระดับภูมิภาค และจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาฐานข้อมูลลายนิ้วมือน้ำมันดิบและผลิตภัณฑ์น้ำมันที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย

     ภายหลังพิจารณาศึกษาข้อมูลข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะอนุ กมธ.ได้ตั้งข้อสังเกตโดยเห็นสอดคล้องกันว่า การจอดเรือที่มีลักษณะเป็นคลังน้ำมันลอยน้ำซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้จอดลอยลำอยู่บริเวณเกาะสีชัง ควรเชิญผู้แทนจากกรมเจ้าท่ามาชี้แจงข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวอีกครั้ง ก่อนสรุปผลการพิจารณาศึกษาพร้อมนำเสนอรายงานต่อ กมธ.ต่อไป

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าวเ/เรียบเรียง



ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์