ประธาน สนช. ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย หารือพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี


จำนวนผู้ชม: 244    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:02 น.
Facebook

12 มิ.ย. 61 -   ประธาน สนช. ให้การรับรอง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย หารือพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี กระชับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศ

          ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้การรับรองนายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด (H.E. Mr. Asim Iftikhar Ahmad) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ที่ขอเข้าเยี่ยมคารวะ เพื่อหารือข้อราชการเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคี และขอให้ไทยสนับสนุนปากีสถานในสถานะผู้สังเกตการณ์ในการประชุมสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ครั้งที่ 39 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยประธาน สนช. ได้กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสให้การต้อนรับคณะในครั้งนี้ ซึ่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและปากีสถานยังคงรักษาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างกันเป็นเวลา 67 ปี มีความร่วมมืออันดีในด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการค้าและการลงทุน การศึกษา การอนุรักษ์โบราณสถานทางพระพุทธศาสนา โดยได้ลงนามในข้อตกลงระหว่างกันหลายฉบับ เช่น ข้อตกลงด้านวัฒนธรรม และการลงทุน รวมทั้งความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อความร่วมมือระหว่างกันในด้านต่างๆโดยทั่วไป สำหรับความสัมพันธ์ด้านนิติบัญญัติได้มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างสมาชิกรัฐสภาของประเทศทั้งสอง เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ อันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ขณะที่ในระดับองค์การระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้มีโอกาสพบปะและสนับสนุนระหว่างกับบ่อยครั้ง เช่น เวทีองค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) และสหภาพรัฐสภา (IPU) ทั้งนี้ทราบว่า ปากีสถานจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปขึ้นวันที่ 25 กรกฎาคม นี้ จึงขอให้ปากีสถานจัดการเลือกตั้งสำเร็จด้วยความราบรื่น และ สนช.มีความยินดีเป็นอย่างมากที่จะให้การสนับสนุนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ตลอดจนฝ่ายนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดขึ้นในอนาคต

          ด้านเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณ สนช. ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง และเชื่อว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะแน่นแฟ้นยิ่งๆขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และด้านการค้าการส่งออกในด้านต่างๆ

 

ณัฐ พึ่งกิจ ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา