วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด


จำนวนผู้ชม: 1503    วันที่โพสต์: 14 มิถุนายน 2556 เวลา 00:00 น.
Facebook

 

วันศุกร์ที่ 28 มิ.ย. 56 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงาน สำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา