ประธาน สนช. ระบุ ไพรมารี่โหวตสำคัญต่อการเลือกตั้ง ย้ำต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ


จำนวนผู้ชม: 351    วันที่โพสต์: 26 มิถุนายน 2561 เวลา 12:16 น.
Facebook

26 มิ.ย. 61 - ประธาน สนช. ระบุ ระบบไพรมารี่โหวตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ พร้อมคาดพิจารณาให้ความเห็นชอบ กตต.ชุดใหม่ ภายใน 12 ก.ค.นี้ เชื่อสามารถสานต่องาน กกต.ชุดเดิมได้และไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง

          ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ให้สัมภาษณ์ข้อเสนอในที่ประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กับ พรรคการเมือง ในการกำหนดวันเลือกตั้งว่า ส่วนตัวคาดว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช.ระบุว่าจะการจัดการเลือกตั้งที่เหมาะสมควรเป็นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 จึงหวังว่ากระบวนการความพร้อมของทั้งคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) และพรรคการเมืองจะแล้วเสร็จก่อนกำหนดดังกล่าว ส่วนประเด็นที่พรรคการเมืองต้องการให้ยกเว้นการทำไพรมารี่โหวตในการเลือกตั้งที่จะถึงนี้ มองว่า ไพรมารี่โหวต เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเลือกตั้ง รวมถึงกฎหมายได้กำหนดว่าต้องปฏิบัติ จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และหากไม่ปฏิบัติตามจะต้องหาช่องทางที่เหมาะสม ถึงแม้ในบางส่วนอาจต้องใช้มาตรา 44 ทั้งนี้หากรัฐบาลถามความเห็นเรื่องดังกล่าวมายัง สนช. ก็ไม่สามารถให้ความเห็นส่วนตัวได้ ต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุม สนช.เพื่อให้สมาชิกได้พิจารณาร่วมกัน ก่อนที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะนำประเด็นดังกล่าวเข้าหารือกับ คสช. สนช. และคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เพื่อหาข้อยุติ

          ประธาน สนช. กล่าวถึงการสรรหา กกต.ชุดใหม่ด้วยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและลักษณะต้องห้าม คาดว่าจะนัดลงมติภายในวันที่ 12 กรกฎาคม เชื่อว่า หาก กกต.ชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ จะสามารถสานต่องาน กกต.ชุดเดิมได้และไม่ส่งผลต่อการเลือกตั้ง

 

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา