ประธาน กมธ.สังคมฯ สนช.รับหนังสือเสนอตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ แก้ปัญหาการพนันอย่างจริงจัง


จำนวนผู้ชม: 266    วันที่โพสต์: 27 มิถุนายน 2561 เวลา 16:17 น.
Facebook

27 มิ.ย. 61 - ประธานคณะกรรมาธิการสังคมฯ สนช. รับหนังสือจากเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนัน เสนอตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ แก้ปัญหาการพนันอย่างจริงจัง หลังพบเยาวชน ติดการพนันเพิ่มขึ้นทุกปี

            นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการสังคม กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) รับหนังสือจากนายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันและคณะกลุ่มเยาวชนนักศึกษาในระดับมัธยม อุดมศึกษา จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก เพื่อเรียกร้องให้ สนช.พิจารณาหาแนวทางจัดการกับปัญหาพนันบอลในระยะยาว ภายหลังพบว่ามีนักพนันบอลเพิ่มขึ้นเป็น 2.5 ล้านคน จากเดิม 2 ล้านคน เป็นเด็กและเยาวชนอายุ 15-25 ปี กว่า 6 แสนคน ทางกลุ่มจึงต้องการขอให้ สนช. เสนอรัฐบาลตั้ง “คณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ”เพื่อควบคุมและจัดการแก้ไขปัญหาจากการพนัน เยียวยาผู้ได้รับผลประทบ และชี้ชัดอำนาจหน้าที่หน่วยงานต่างๆ ในการป้องกันและปราบปรามการพนัน รวมถึงศึกษาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการพนันผลฟุตบอลในเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ติดตามหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคม 11 องค์กร ที่ร่วมลงนามความร่วมมือในการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการพนัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวังและสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมาธิการฯที่ให้ความสำคัญกับการปกป้องเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับปัญหาพนัน

            ด้านนายวัลลภ กล่าวหลังรับหนังสือว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่ง สนช.ได้ตั้งกระทู้ถามถึงการแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว พบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญ รวมทั้งได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามและจับกุมผู้กระทำผิด พร้อมเสนอให้พัฒนาศูนย์ป้องกันและปราบปรามการพนันฟุตบอล และตั้งคณะกรรมการควบคุมการพนันแห่งชาติ ซึ่งจะหารือเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

 

วิจิตรา  น้าวัฒนไพบูลย์    ข่าว / เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา