รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง มั่นใจ สมาชิก สนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต. ด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลางได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่


จำนวนผู้ชม: 96    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:15 น.
Facebook

11 ก.ค. 61 –   รองประธาน สนช.คนที่หนึ่ง มั่นใจ สมาชิก สนช.พิจารณาให้ความเห็นชอบผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กกต. ด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลางได้คนดีเข้ามาทำหน้าที่

     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง กล่าวถึง การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหม่ ซึ่งบรรจุระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม สนช. ในวันพรุ่งนี้ (12 ก.ค.61) ว่า มีขั้นตอนการดำเนินการปกติเหมือนทุกครั้งที่พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคล โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติ ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อฯ มารายงานผลการพิจารณา โดยช่วงหนึ่งจะเป็นรายงานลับ เพราะเป็นการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกอาจมีผลกระทบต่อทั้งตัวผู้ได้รับการเสนอชื่อ หรือ พาดพิงไปถึงบุคคลภายนอก จากนั้นเป็นการลงมติลับ ส่วนกรณีมีการเสนอข่าวผู้ได้รับการเสนอชื่อบางรายขาดคุณสมบัตินั้น ตนยังไม่ทราบ แต่เห็นว่าคุณสมบัติเรื่องความประพฤติและพฤติกรรมเป็นสิ่งสำคัญต้องตรงตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ โดยอย่างน้อยต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีความเป็นกลางทางการเมือง เพื่อให้การเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นต้นปีหน้าเป็นไปด้วยความโปร่งใส ยุติธรรมพร้อมเห็นว่า ข้อเสนอของประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ที่เสนอใช้วิธีทาบทามผู้มีความรู้ความสามารถมาทำหน้าที่ได้ หากที่ประชุม สนช. มีมติไม่เลือกผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นครั้งที่ 2 นั้น เป็นแนวทางหนึ่งที่รัฐธรรมนูญเขียนเปิดโอกาสไว้ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าบุคคลที่มาสมัครในนครั้งนี้ เบื้องต้นต้องสำรวจตัวเองมาก่อนแล้วจึงไม่น่ามีประเด็นขนาดนั้น พร้อมขอให้มั่นใจว่า สมาชิก สนช. ทำหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ มีความเป็นกลาง ได้คนดีมาทำหน้าที่

    รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง กล่าวเพิ่มเติมถึง การจัดทำไพรมารี่โหวตที่ยังเป็นปัญหาและไม่ได้ข้อสรุป ว่า ในส่วนของ สนช. ยังไม่ได้ส่งความเห็นเพิ่มเติม อยู่ระหว่างติดตามความคืบหน้าของ กกต. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาลจะหาทางออกในเรื่องนี้อย่างไร แต่ในรัฐธรรมนูญได้วางหลักการไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญแล้วจะต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเลือกบุคคลเข้าสู่ตำแหน่งทางการเมือง แต่ไม่ได้ลงรายละเอียดถึงกระบวนการคัดเลือก พร้อมเชื่อว่า หากทุกฝ่ายช่วยกันจะทำให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้

อรุณี ตันศักดิ์ดา ข่าว/เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
สกู๊ปพิเศษในหลวงในความทรงจำ
Parliament News Room
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม สปท
ข้อบังคับการประชุม สนช
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
E-Book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์