ปธ.คณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. มอบรางวัลในโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO" เสริมสร้างจิตสำนึกการรักษาวินัยจราจร


จำนวนผู้ชม: 164    วันที่โพสต์: 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:50 น.
Facebook

11 ก.ค. 61 -   ประธานคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. มอบรางวัลในโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO" และอบรมการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการรักษาวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง และสร้างหลักประกันในชีวิตหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงาน กรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลในโครงการ "เสริมสร้างจิตสำนึกการใช้รถใช้ถนนจากคลิป VDO"  และอบรมการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) จัดโดย คณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉิน สนช. ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับ กรมการขนส่งทางบก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1

         โดย นายสุรชัย กล่าวว่า โครงการนี้ สนช. ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายจึงประสบผลสำเร็จ ซึ่งเป็นการส่งเสริมมาตรการลดอุบัติเหตุโดยภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมอันเป็นสร้างวินัยจราจรและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้สังคมไทย มีจิตสำนึกในการระมัดระวังในการเคารพกฎจราจรในการใช้รถใช้ถนนให้มีความปลอดภัย ส่วนการปฐมพยาบาลช่วยฟื้นคืนชีพ ได้เป็นไปตามเป้าหมายของคณะกรรมการฯ ที่ต้องการให้พื้นที่สาธารณะมีความปลอดภัย ไม่ว่าจะทั้งพื้นที่ภาครัฐและพื้นที่ของภาคเอกชนก็ตาม เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที หากทุกคนช่วยกันยกระดับความปลอดภัย สังคมไทยจะเป็นสังคมที่มีหลักประกันในชีวิตหากเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางคณะกรรมการฯ พร้อมจะเดินหน้าในโครงการฯนี้ต่อไป

          ด้าน นพ.แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ กล่าวว่า จากโครงการดังกล่าวได้มีการคัดเลือกคลิปในแต่ละเดือน โดยได้มอบรางวัลให้กับเจ้าของคลิปที่ได้รับการคัดเลือกทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม 2561 พร้อมนำขึ้นเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเพจ "ชมรมกล้องหน้ารถ" เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการรักษาวินัยจราจรอย่างต่อเนื่อง จากนั้นจะประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเร่งรัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

          สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลจะได้รับเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร โดยผู้ได้รับรางวัลที่ 1 ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ได้แก่ คลิป ฝ่าไฟแดง ของนายคารม สังคะรินทร์ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท,รางวัลที่ 2 ได้แก่ คลิป พระร่วง ของนางสาวศินี สงวนเลิศฤทัย ได้รับรางวัลจำนวน 10,000 บาท,รางวัลที่ 3 ได้แก่ คลิป ชนแล้วหนี ของนางสาวขวัญชนก สุระประพันธ์ ได้รับรางวัลจำนวน 6,000 บาท และรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บาท

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

อรุณี ตันศักดิ์ดา /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา