วันพุธที่ 3 ก.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการเสวนาวิชาการเรื่อง ทางออกระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย สู่การแข่งขันตลาดโลก


จำนวนผู้ชม: 1262    วันที่โพสต์: 15 มิถุนายน 2556 เวลา 08:00 น.
Facebook

 

วันพุธที่ 3 ก.ค. 56 เวลา 10.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการเสวนาวิชาการเรื่อง ทางออกระบบอุตสาหกรรมข้าวไทย สู่การแข่งขันตลาดโลก จัดโดย คณะกรรมาธิการการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม วุฒิสภา ณ ห้องแกรนด์ฮอล A โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพมหานครท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา