วันพุธที่ 10 ก.ค. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดการเสวนาเรื่อง สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554


จำนวนผู้ชม: 1029    วันที่โพสต์: 15 มิถุนายน 2556 เวลา 09:30 น.
Facebook

 

วันพุธที่ 10 ก.ค. 56 เวลา 09.00-16.00 น. ถ่ายทอดสดการเสวนาเรื่อง สภาพปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้ พ.ร.บ. กองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงานด้านนิติบัญญัติของวุฒิสภา ณ ห้องกรุงธนบอลล์รูม ชั้น 3 โรงแรมรอยัลริเวอร์(เชิงสะพานซังฮี้) กรุงเทพมหานคร
ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา