สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 ส.ค. 61


จำนวนผู้ชม: 403    วันที่โพสต์: 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09:45 น.
Facebook

10ส.ค. 61 -   สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

          สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวอาศิรวาทและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561โดยมี นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธี และภายในงานมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมงาน

           ทั้งนี้ นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและนำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง กล่าวอาศิรวาท ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและลงนามถวายพระพร ในสมุดลงนามซึ่งจัดไว้ด้านหน้าพระฉายาลักษณ์ ณ ห้องโถง อาคารรัฐสภา 1

 

ณัฐ พึ่งกิจ /ข่าว

วิจิตรา น้าวัฒนไพบูลย์ /เรียบเรียงท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา