เมื่อต้นเดือนมีนาคม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2542 กับความคาดหวังแก้จุดอ่อนระบบสหกรณ์ไทย ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 135    วันที่โพสต์: 2 เมษายน 2560 เวลา 17:06 น.
Facebook

               มีสหกรณ์เข้าข่ายถูกตรวจสอบกว่า 2,000 แห่ง   สหกรณ์ที่ต้องเร่งปรับปรุงอีกกว่า 8,000 แห่ง   และเงินเข้าข่ายโกงกว่า 27,000 ล้านบาท .. หลายปัญหาถูกหยิบยกขึ้นอภิปรายในการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม   ไม่ว่าจะเป็นมหากาพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น  บทเรียนของผู้ฝากเงินที่ต้องรับเคราะห์ จากการหมกเม็ดทุจริตของผู้บริหาร  หรือสหกรณ์ชาวไร่อ้อย ที่ประสบปัญหาถูกคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลออกกฎระเบียบติดล็อคให้เกษตรกรที่เป็นสหกรณ์ส่งอ้อย   55 %  ให้กับโรงงานในพื้นที่ตั้ง   ซึ่งเท่ากับรอนสิทธิตัดตอนไม่ให้สหกรณ์ชาวไร่อ้อยเข้ามาเป็นองค์กรที่เข้มแข็ง ส่งผลกระทบต่อสมาชิกทั่วประเทศราว  50,000 ราย … ความไม่ชอบมาพากลหลายอย่างที่เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์ของไทย  ชี้ถึงความอ่อนแอของระบบสหกรณ์   รวมถึงปัญหาระบบอุปถัมภ์ที่ฉุดรั้งไม่ให้สหกรณ์ดำเนินการไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ในกฎหมายได้  ... ร่างพระราชบัญญัติ สหกรณ์ ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จึงถูกคาดหวัง ให้เป็นเครื่องมือปูทางแก้ปัญหาที่ต้นตอในเชิงระบบได้ 

                 เส้นทางของ ร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้เริ่มขึ้น เมื่อพลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง และคณะ ได้เสนอร่างกฎหมายนี้ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  และคณะรัฐมนตรีได้ขอรับร่าง พ.ร.บ.  ไปพิจารณา   ก่อนจะเข้าสู่วาระรับหลักการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในเร็ว ๆ นี้

             …”หากไม่มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ  ให้เกิดความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้ว  ก็คงจะไม่สามารถรับประกันได้ว่า จะไม่เกิดเหตุการณ์ทุจริตเสียหายเพิ่มขึ้นอีกดังเช่นที่ผ่านมา ... ท่านประธาน  ท่านรัฐมนตรี  และสมาชิกทุกท่านครับ  จึงถึงเวลาที่สมควรแล้วที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ จะต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี2542    กระผม ในฐานะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงจะขออนุญาตนำเสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้” ... พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ กล่าว

                ในร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมนี้  ให้อำนาจคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  ออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   รวมถึงสามารถกำหนดข้อยกเว้นและคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ เพื่อแก้ปัญหาความไม่เหมาะสม  และยังให้คณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ  เป็นผู้กำหนดคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์  เพื่อกันการแทรกแซงของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์   ....  ส่วนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นนายทะเบียนสหกรณ์  มีอำนาจ จัดการบุคคลภายนอกที่มาทำให้เกิดความเสียหายกับสหกรณ์ ได้ทันที  และมีอำนาจตั้งคณะกรรมการสหกรณ์แทนคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ที่ทำความเสียหายแก่สหกรณ์   ซึ่งเท่ากับว่าเป็นการวางฐาน  แก้ปัญหาการทุจริต คนโกง  ที่ใครก็มองว่าเป็นจุดอ่อนของระบบสหกรณ์   และปิดช่องคณะกรรมการสหกรณ์ที่มีเจตนาทุจริตเลี่ยงกฎหมาย  มักอ้างความเป็นนิติบุคคล  ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ...  ขณะที่วาระของ  คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์  กฎหมายกำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน   นั่นก็เพื่อเว้นวรรคการทำงาน ป้องกันการผูกขาดอำนาจ  และอย่างน้อยก็ตัดคนคิดอยู่ยาวเพื่อหวังหาช่องทุจริต... นอกจากนี้  การที่ในร่างกฎหมาย เปิดทางให้สหกรณ์ต่างประเภทกันสามารถรวมกันเป็นชุมนุมสหกรณ์  และเปลี่ยนแปลงนายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจำจังหวัด  จะช่วยอำนวยประโยชน์แก่บรรดาสหกรณ์ในภูมิภาค   และช่วยให้กลุ่มเกษตรกรประสานงานระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้อย่างเป็นระบบ  โดยเฉพาะ  สหกรณ์การเกษตร ที่หากผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายได้รวมกันเข้าเป็นชุมนุมสหกรณ์   ก็จะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้ในระยะยาวได้...

                 ... และทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทั้งรัฐบาลและสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่างเห็นตรงกัน ว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องต้องใช้กลไกของกฎหมายสร้างความมั่นคงและอำนาจต่อรองที่ถือเป็นหัวใจหลักของระบบสหกรณ์ ... ต้องดูกันต่อไปว่า กฎหมายสหกรณ์ จะยกเครื่องสหกรณ์  ได้ดีขนาดไหน  ... และเป็นไปได้หรือไม่  กับแนวคิดของสภาปฏิรูปแห่งชาติถึงสภาขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศ  ที่ก่อนหน้านี้ได้เสนอตั้ง องค์กรเฉพาะกิจ มากำกับสหกรณ์ออมทรัพย์  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น  

                สัปดาห์หน้ามาพบกับร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   ลดเหลื่อมล้ำ เก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน  ติดตามได้ที่นี่  เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น  


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา