ระบบการเลือกตั้ง ที่ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย ไม่ว่าประชาชนจะเลือกใครก็ไม่สูญเปล่า กับที่มานายกรัฐมนตรี ส.ส. หรือ คนนอก... ติดตามทั้งหมดได้กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 115    วันที่โพสต์: 19 เมษายน 2560 เวลา 10:43 น.
Facebook

การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญปี 2560 จะมีส.ส.ทั้งหมด มี 500 คน แบ่งเป็น  ส.ส.เขต 350 คน  และส.ส. บัญชีรายชื่อ มี 150 คน  มีวาระ 4 ปี ...  วิธีลงคะแนนเลือกตั้งจะใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกทั้ง ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ ว่ากันว่าบัตรเสียจะน้อยลง เพราะไม่สับสน  .. 

                การใช้บัตรใบเดียวในการเลือกตั้ง  เท่ากับว่า  ประชาชนหนึ่งคน มีหนึ่งเสียงในมือสำหรับหนึ่งคนในใจ ... โดยทุกคะแนนเสียง ที่ประชาชนลงให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. เขต ทุกราย  จะเอาไปใช้ในการคำนวณจำนวนผู้แทนราษฎรทั้งหมดที่แต่ละพรรคจะพึงมี ...  และนั่นทำให้พรรคการเมืองต้องเฟ้นหาผู้สมัครที่ดีที่สุดในแต่ละเขต เพราะมีผลกระทบต่อคะแนนรวมที่แต่ละพรรคจะได้รับจากการเลือกตั้ง   ... เรียกได้ว่า ตัว  ส.ส. จะเป็นผู้ชี้ชะตาพรรค ... ไม่ใช่แบบเดิม ๆ  ที่ว่าถ้าในเขตใดไม่มีการแข่งขัน จะส่งใครไปลงก็ได้  หรือที่เคยพูดกันว่า ส่งเสาโทรเลขไปลงก็ยังได้รับเลือกตั้ง 

                ย้อนไปดู การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ 2550   ผลแพ้ชนะ มาจากการแข่งขันกันทางนโยบายของพรรคการเมือง เป็นส่วนใหญ่ ... แต่ทว่า ตามแบบฉบับรัฐธรรมนูญ ปี 2560   กำหนดให้ ประชาชนได้รู้ก่อนว่าพรรคไหนส่งชื่อใครเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีบ้าง    แน่นอนว่า นี่อาจเป็นตัวแปรอย่างหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้เรื่องนโยบายพรรค...   มิหนำซ้ำ  การเสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี  ที่โดนใจ ยังอาจกลายเป็นตัวแปรสำคัญ  ที่ทำให้ ประชาชน  เทคะแนนให้ ส.ส. เขต   เพื่อส่งคะแนนให้พรรคนั้น ก็เป็นได้   

                ... ลุ้นต่อเนื่องจากเลือกตั้ง  หนี้ไม่พ้นกับการจับตาในระยะ 5 ปีแรก  นับจากมีรัฐสภาชุดแรก.. กับที่มาของนายกรัฐมนตรี   เพราะรัฐธรรมนูญ ปี 2560 เปิดทาง ว่าจะมาจาก ส.ส. หรือ  จะมาจากคนนอก ก็ได้    แต่มีเงื่อนไขว่ารายชื่อของ  “ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่”   ไม่ว่าในกรณีใด จะต้องได้รับเสนอชื่อโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นด่านแรก...  แต่ทว่า   ใครจะได้เป็น นายกรัฐมนตรีในคราวนี้  จะมาจากคะแนนโหวตของ ส.ส. บวกกับเสียงของสมาชิกวุฒิสภา  ซึ่งนั่นหมายถึง  สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่  250 คน   ที่ล้วนผ่านมือ คสช.  ก็จะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ได้ด้วยเช่นกัน   

                 อนาคตประเทศไทย  ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี ...  ระบบการเลือกตั้ง  ที่เชื่อกันว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะพาการเมืองไทยออกจากวังวนความขัดแย้ง ทุจริตคอรัปชั่น  ...หรือแท้จริงแล้ว “การเมือง”  จะดีหรือไม่   อยู่ที่  “สำนึก”  ของคน ที่ เรียกว่า  “”นักการเมือง   ว่าจะเข้ามา  “เล่นการเมือง”   หรือ เข้ามาทำงานการเมืองเพื่อบ้านเมือง 

                สัปดาห์หน้า มาพบ กับ ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ลดเหลื่อมล้ำ เก็บภาษีจากฐานทรัพย์สิน  ติดตามได้ที่นี่  เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น 

 

  ภาพ  http://kanyaratkate.blogspot.com                                        


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา