ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง แนวทางค่าสมาชิกพรรค และทุนประเดิมพรรคการเมือง ...ติดตามทั้งหมด ได้กับเส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 131    วันที่โพสต์: 21 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

              142 มาตรา ของร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ถูกพิจารณาครบถ้วนแล้ว แต่ยังไม่จบเพราะรอการแปรญัตติในชั้นกรรมาธิการ   ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.)  ทำให้ล่าสุดยังมีเรื่องสำคัญที่กรรมาธิการวิสามัญฯ  ยังแขวนไว้เพื่อหาข้อยุติ  

                   เมื่อว่าด้วยเรื่องการจ่ายค่าสมาชิกพรรคการเมือง   กรรมาธิการวิสามัญฯ ยืนยันว่า  อย่างไรเสียก็จะต้องเก็บค่าสมาชิกพรรค เพื่อเป็นส่วนหนึ่งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม.. และทำให้สมาชิกพรรคเป็นเจ้าของพรรคอย่างแท้จริง

                ... กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็อยู่กับเราอยู่แล้ว 2 คน  จะบอกตลอดว่า การเก็บค่าสมาชิกพรรค คือการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ซึ่งผมก็บอกว่าประชาชนมีส่วนร่วมมากอยู่แล้วในกฎหมายฉบับนี้  ซึ่งผมก็ประนีประนอมพอสมควร ที่จะให้เก็บได้ แต่ค่อยๆ ให้เก็บปีที่2 โดยยกเว้นปีแรกก่อน เพื่อให้ประชาชนตั้งตัว  นี่เป็นความเห็นของผมนะ ซึ่งที่ประชุมต้องไปว่ากันอีกที”...   ความเห็นของ  นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์  โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง สนช.

                  ถึงตอนนี้  กรรมาธิการวิสามัญ ฯ เสนอออกมา 3 แนวทาง  คือ ตัวเลือกที่ 1.เก็บไม่น้อยกว่า 100 บาทต่อปีตามร่างเดิมที่กรธ.เสนอ ,หรือ 2. เก็บไม่เกิน 100 บาทต่อปี   หรือตัวเลือกที่ 3 .กำหนดในบทเฉพาะกาลงดเว้นการเก็บค่าสมาชิกพรรคในปีแรก  เพื่อให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนการเก็บเงิน   และเมื่อพ้น 1 ปีไปแล้ว จึงค่อยเก็บค่าสมาชิกพรรค

                 เช่นเดียวกับ เงินทุนประเดิมพรรคการเมือง  ที่กรรมาธิการวิสามัญ ย้ำว่า จำเป็นจะต้องมีเช่นกัน  แต่การกำหนดทุนประเดิมที่ 1 ล้านบ้านนั้นมากเกินไป   น่าจะกำหนดไว้ที่  5 แสนบาทก็น่าจะเพียงพอ              ...“แต่เดิมร่างกฎหมายให้ทุนประเดิมตั้งพรรค 1 ล้านบาท ก็เห็นว่ามันมากไป ก็ควรลดลงมา ที่นี่มีตัวเลขที่สมาชิกแปรญัตติไว้ ว่าควรจะ อยู่สักที่  500,000 บาท  อันนี้เป็นตัวตั้งอันที่หนึ่งที่ต้องฟังผู้แปรญัตติก่อน แต่นัยยะเห็นว่าทุน 1 ล้านบาท อาจจะมากไป ก็เลยอยากจะลดทุนประเดิมให้น้อยลง  ซึ่งน่าจะหาข้อยุติได้ไม่ยากนัก โดยหลักก็คือว่า ทุนประเดิมต้องมี แต่อาจจะต้องมีน้อยกว่า 1 ล้านบาท”... นายวัลลภ กล่าว

                ย้อนกับไปในประเด็น เงินทุนประเดิมตั้งพรรค นายมีชัย ฤชุพันธ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เคยบอกไว้เมื่อครั้งยกร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองช่วงปลายปีที่แล้วว่า  ถ้าพรรคการเมืองเดิมไม่มีเงินเลยก็ต้องไปหามา แต่หากมีเงินทุนอยู่แล้ว กรรมการร่างรัฐธรรมนูญก็ใส่ไว้ในบทเฉพาะกาล ให้สามารถนำเงินทุนนั้นมาเป็นทุนประเดิมพรรคไปพลางก่อนได้  ... แต่ถ้าพรรคการเมืองเดิมไม่สามารถหาเงินได้ทันการเลือกตั้ง  ก็สามารถขยายระยะเวลาวันจ่ายเงินก็ย่อมทำได้  ความเป็นพรรคการเมืองจะยังคงอยู่  ... แต่พรรคนั้นก็ควรชะลอการส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งไปด้วยเช่นกัน ...

.               ทุนประเดิมพรรคมาจากไหน ?  ตามร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมืองที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญเสนอ คือ มาจากผู้เริ่มก่อตั้งพรรค 500 คน  มีเงินลงทุนประเดิมอย่างน้อยคนละ 1,000 บาท แต่ไม่เกินคนละ  300,000 บาท  แต่สุดท้ายยอดรวมทุนประเดิมพรรค จะต้องมี 1 ล้านบาท จากนั้นพรรคต้องมีสมาชิกพรรค 10,000 คนภายใน 4 ปี .... ซึ่งปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เงื่อนไขเหล่านี้ส่งผลให้พรรคการเมืองขนาดเล็กอยู่ยาก ... 

               แต่กระนั้นทั้งหมดนี้  ยังไม่เรียกว่าข้อสรุป ไม่ว่าเรื่องค่าสมาชิกพรรค หรือทุนประเดิมพรรค   เพราะอยู่ระหว่างการพิจารณาของกรรมาธิการวิสามัญ   และตราบใดที่ยังไม่ผ่านวาระสามของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ...  รอดูช่วง  วันที่ 15 มิถุนายนนี้  ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยพรรคการเมือง จะเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสนช. ในวาระ2  และวาระ3   เสร็จทันตามกรอบเวลา  

              สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อ กับความคืบหน้าของร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17 .00น.

 


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา