ความเคลื่อนไหวรอบสัปดาห์กับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ...การพิจารณาคดีลับหลังจำเลย คืออะไร?...กกต.ชุดเดิม จะได้อยู่ต่อ หรือ ต้องหมดวาระ...ติดตามทั้งหมดได้ กับ เส้นทางกฎหมาย

จำนวนผู้ชม: 138    วันที่โพสต์: 4 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
Facebook

                  ...”จำนวนผู้เข้าประชุม 194 มีมติเห็นด้วย 190  ไม่เห็นด้วย ไม่มี  งดออกเสียง 4 เป็นอันว่าที่ประชุมลงมติรับหลักการ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. .... นะครับ”...    ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  แจ้งการลงมติในที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 60

                  สด ๆ ร้อน ๆ กับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ที่ผ่านวาระรับหลักการ ด้วยความเห็นชอบจากสภานิติบัญัตติไปแล้ว  เมื่อวันศุกร์ (2มิ.ย.) ที่ผ่านมา  เตรียมเดินหน้าสู่เส้นทางการพิจารณาในชั้นกรรมาธิการวิสามัญ เป็นขั้นตอนต่อไป

                  หลักใหญ่ใจความของกฎหมายลูกฉบับนี้  คือ  เมื่อนักการเมืองถูกข้อหาทุจริตทำผิดทางการเมือง ศาลใช้ระบบไต่สวน   และ ศาลสามารถพิจารณาคดีลับหลังจำเลย  

                  ศาลใช้ระบบไต่สวน หมายความว่า   ศาลจะเข้ามาดูแลในการหาพยานหลักฐานและสืบหาข้อเท็จจริง จะเป็นหลักประกันสำคัญ  ที่ไม่ขึ้นอยู่กับความเก่งกาจของทนายอีกต่อไป    เท่ากับว่า เมื่อกฎหมายลูกนี้มีผลบังคับใช้  ระบบไต่สวนจะเข้ามาแทนที่ระบบกล่าวหาที่เดิมทีจำเลยมีสิทธิจะตอบคำถามเฉพาะที่ทนายถาม  หรือที่ศาลอนุญาตให้พูดเท่านั้น

                  ส่วนการพิจารณาคดีลับหลังจำเลย  แยกเป็น 2  ประเด็นหลัก ๆ  อย่างแรกคือ หากในวันฟ้องคดี  ศาลมีหลักฐานว่าได้ออกหมายจับจำเลยแล้วแต่ไม่ได้ตัวมา หรือจำเลยไม่ยอมมาศาล   ศาลสามารถดำเนินการรับฟ้องและดำเนินคดีต่อได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่ตัดสิทธิจำเลยในการตั้งทนายต่อสู้    .... อย่างที่สองคือ ในกรณีที่คดีตัดสินไปแล้ว และจำเลยกลับมา จำเลยจะขอรื้อฟื้นคดีใหม่ก็ย่อมทำได้    ซึ่ง นายมีชัย ฤชุพันธ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  ยืนยันว่าเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากลในการคุ้มครองสิทธิของจำเลย

                ...”ผมเองเคยไปเป็นพยานศาล แล้วเห็นว่า ทนายกำลังถามในสิ่งที่ไม่เกี่ยวและไม่ใช่เรื่องสำคัญและจะทำให้คดีนั้นเสียหาย  ผมก็ถามศาลว่า ศาลที่เคารพ ผมขออนุญาตเล่าให้ฟังได้ไหม ว่าเรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรและพร้อมทั้งเอกสารหลักฐาน..  ศาลก็หัวเราะ ศาลท่านก็บอกว่า ไม่ได้ทนายเขาไม่ได้ถามก็ตอบก็พูดไม่ได้  อันนั้นก็เป็นข้อย่อยซึ่งแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ว่าตัวจำเลยจะไปและมีพยาน บางทีความเป็นธรรมก็ไม่ได้เกิดขึ้น ถ้าศาลไม่ได้มีอำนาจในการที่จะผดุงความยุติธรรมตรงนั้นไว้ ... สิ่งที่เป็นหลักประกันสำหรับจำเลย ก็คือว่า จำเลยสามารถตั้งทนายและจะมาสู่คดีเมื่อไหร่ก็ได้  ซึ่งเขียนไว้ชัดในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้”...  นายมีชัย ฤชุพันธ์  ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ กล่าว

                 ร่างกฎหมายลูกว่าด้วยว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ยังมีหลายประเด็นที่ต้องปรับให้สมบูรณ์ต่อไปในชั้นกรรมาธิการวิสามัญของ  ภายใต้กรอบเวลาดำเนินการ 45 วัน

                 มาต่อกันที่ความคืบหน้าของ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พ.ศ. .... ที่เดินทางพร้อมเข้าสู่การพิจารณาใน วาระ 2 และวาระ 3...  ประเด็นที่ถูกจับตา คือ วาระของ กกต. ชุดปัจจุบัน  ที่ตกเป็นข้อถกเถียง ว่า จะได้ไปต่อ หรือ ต้องหมดวาระ ...  ล่าสุด กรรมาธิการวิสามัญฯ ที่พิจารณาร่างกฎหมายลูกฉบับนี้    ฟันธง   ให้ กกต.ชุดปัจจุบันทั้งคณะพ้นจากตำแหน่งในทันทีที่ร่างกฎหมายลูกฉบับนี้มีผลบังคับใช้  แต่ยังให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่ง  ต่อไปจนกว่ามี กกต.ชุดใหม่  ... หรือ  นี่คือ การเซ็ตซีโร่ กกต.   

                ...”กกต.  ถ้ามาจากคุณสมบัติที่ต่างกัน การทำงานไม่น่าจะเป็นผลดีในอนาคต   คณะกรรมาธิการวิสามัญ จึงมีมติเสียงส่วนใหญ่ ให้ กกต. ชุดปัจจุบันพ้นวาระ  เมื่อ พ.ร.ป.  กกต. ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ แต่ยังให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีกกต.ชุดใหม่มาทำหน้าที่แทน... ถ้าถามว่า กกต.จะรับงานจาก คสช.หรือไม่ ตอบสนองอะไรเท่าไหร่  ทางเราไม่ได้นำเอามาพิจารณาในเรื่องนี้เลย  ..ในการพิจารณาร่าง พ.ร.ป. ตัวนี้ โดยเฉพาะใน มาตรา 70 ที่เกี่ยวกับการที่จะอยู่หรือจะไปของ กกต.ชุดเดิม  กรรมาธิการจะยึดประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก จะไม่ยึดว่า กกต.เดิมท่านใดจะอยู่ท่านใดจะไป คือเราไม่ได้คิดถึงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง”... พลโทพิศณุ  พุทธวงศ์ โฆษกกรรมาธิการวิสามัญฯ กล่าว

                 ท้ายที่สุด  ผลของกฎหมายลูกว่าด้วย กกต.  จะออกมาอย่างไร  ต้องรอที่ประชุมใหญ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  ชี้ชะตา  ในวันที่ 9  มิ.ย.  นี้    

                สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อ กับความเคลื่อนไหวการยกร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ติดตามได้ที่นี่  เส้นทางกฎหมาย  วันอาทิตย์ 17.00 น. 


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา