ก้าวสำคัญที่หลายฝ่ายเฝ้ารอการตีความจากศาลรัฐธรรมนูญ คือ ในระยะเวลา 5 ปีแรก สมาชิกวุฒิสภาจะมีสิทธิ์เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่

จำนวนผู้ชม: 110    วันที่โพสต์: 28 กันยายน 2559 เวลา 17:00 น.
Facebook

                  ... และสิ้นสุดการรอคอย เมื่อวันที่  28 ก.ย. 59  ศาลรัฐธรรมนูญได้ฟันธง วินิจฉัย  โดยยังคง  ให้ ส.ส. เท่านั้น  เป็นผู้เสนอชื่อว่าที่นายกรัฐมนตรี    และให้ที่ประชุมรัฐสภา ซึ่งหมายถึง ส.ส. และ ส.ว. ร่วมกันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี  ตามกระบวนเดิมที่ กรธ.วางไว้  ....  แต่หากไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองได้   ให้เป็นอำนาจของ ส.ส. และ ส.ว. เสียงรวมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งขอเปิดประชุมร่วมรัฐสภา ขอมติยกเว้นเปิดทางให้มีนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมือง หรือที่เรียกกันว่า นายกรัฐมนตรีคนนอก... และการเลือกนายกรัฐมนตรีคนนอก ก็สามารถทำได้ตลอดไม่จำกัด ในระยะ 5 ปีนี้    เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ...ซึ่งนายมีชัย ฤชุพันธ์  ประธาน กรธ. เชื่อว่า ส.ว.  จะไม่ใช้ช่องทางนี้   เปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอกยาว  8 ปี  

                ...”ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่าคำถามพ่วงมีความมุ่งหมายที่จะใช้ระยุเวลา 5 ปี เป็นหลักประกันในการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติ เพราะฉะนั้นระยะเวลาก็เอาให้เหมือนๆ กัน และคิดว่าทุกคนเข้ามา ก็มองประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ เป็นก็มีทางออกอยู่ คือถ้าเลือกไม่ได้มันก็จะผ่านไป แล้วถึงจะยกเว้นแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าต้องเลือกจากคนนอก เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าจะเลือกจากคนนอกก็ได้ หรือ คนในก็ได้”... นายมีชัย กล่าว

                 สรุปใจความสำคัญ การเลือกนายกรัฐมนตรีในช่วง 5 ปีแรก  แบ่งเป็น 2 กรณี  คือ กรณีเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีที่พรรคการเมือง ได้สำเร็จ  และ เลือกไม่สำเร็จ    ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีมีทั้งตามบัญชีพรรคการเมือง   และนอกบัญชีพรรคการเมือง  โดย ส.ส. จะเป็นผู้เสนอชื่อในทุกกรณี   ... ตรงข้ามกับ  ส.ว.  ที่ไม่มีสิทธิเสนอชื่อในทุกกรณี แต่ร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีได้ ....   ขณะที่การเสนอชื่อนายกฯ  ในรอบแรกต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในบัญชีของพรรคการเมืองเท่านั้น  ส่วนการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากนอกบัญชีพรรคการเมือง จะกระทำได้ต่อเมื่อรัฐสภาไม่สามารถเลือกนายกรัฐมนตรีจากบัญชีของพรรคการเมืองในรอบแรก  แต่ไม่ตัดสิทธิ์การเสนอชื่อบุคคลในบัญชีพรรคการเมือง  

                การเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีที่พรรคการเมือง   มีขั้นตอน คือ   ส.ส.เป็นผู้เสนอชื่อจากบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอไว้  จากนั้นที่ประชุมร่วมรัฐสภา คือทั้ง ส.ส. และ ส.ว. โหวตเลือกผู้หนึ่งผู้ใด เสียงเกินกึ่งหนึ่ง หรือ 375 เสียงขึ้นไป   ก็ถือว่าจบ เลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีพรรคการเมืองได้สำเร็จ

                แต่หากเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีพรรคการเมืองไมได้   ส.ส. และ ส.ว. เสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ของ 2 สภา  หรือ ตั้งแต่  375 คนเป็นต้นไป  เสนอต่อประธานรัฐสภาขอยกเว้นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามบัญชีพรรคการเมือง  และที่ประชุมร่วมรัฐสภาต้องมีมติ 2 ใน 3  หรือ 500 เสียง ให้ยกเว้นเพื่อเปิดทางให้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนอกบัญชีพรรคการเมืองได้   ซึ่ง ส.ส.  ก็ยังเสนอชื่อตามบัญชีพรรคการเมืองได้อีกด้วยเช่นกัน    จากประชุมร่วมรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี อีกครั้ง 

                กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ เหลือเวลา ไม่ถึง 15 วันที่จะต้องปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้สำเร็จตามศาลสั่ง  หลังจากนั้น จะเสนอนายกรัฐมนตรี นำทูลเกล้าฯ ได้ทันที   ซึ่งนั่นทำให้ จะมีการประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญ  ได้ในช่วง ปลายตุลาคม ถึง พฤศจิกายน นี้    และเชื่อว่า การปรับแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญในคราวนี้ ไม่กระทบกับโรดแมปเลือกตั้งแต่อย่างใด

                สัปดาห์หน้ามาติดตามกันต่อ กับกฎหมายที่น่าสนใจ ติดตามได้ที่นี่ เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.

 

ภาพ  www.khaosod.co.th


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา