มาตรา 44 ...อำนาจที่ถูกจับตา

จำนวนผู้ชม: 49    วันที่โพสต์: 1 เมษายน 2558 เวลา 22:10 น.
Facebook

              21.30 น.  ของวันที่ 1 เม.ย. 2558  ได้มีพระบรมราชโองการให้ยกเลิกการประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วราชอาณาจักร และในเวลาเดียวกันนี้เอง  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 44  แห่งรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พุทธศักราช 2557   ออกคำสั่ง เพื่อใช้มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกราชอาณาจักร ที่เป็นบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงของชาติ และราชบัลลังก์ ... ติดตามทั้งหมดได้กับ เส้นทางกฎหมาย

              ในความเป็นจริง มาตรา 44  ไม่ใช่บทบัญญัติที่มีขึ้นใหม่ เพราะมีอยู่แล้วในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 แต่ไม่ได้ถูกยกขึ้นมาเป็นการเฉพาะ เนื่องด้วยในขณะนั้น ประเทศไทยอยู่ภายใต้กฎอัยการศึก...ทว่าเสียงเรียกร้องจากทั้งในและนอกประเทศ ที่มองว่า กฎอัยการศึก คือ เผด็จการ ทำให้รัฐบาลตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมกับสัญญาที่ให้ไว้ว่าจะบังคับใช้อย่างสร้างสรรค์

              สอดคล้องกับ ความเห็นของ ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) หนึ่งในผู้ร่วมยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว ที่ได้แสดงความเห็นก่อนหน้ายกเลิกกฎอัยการศึกเพียง 2 วัน โดยมองว่า ไม่ว่าจะมีกฎอัยการศึกหรือไม่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็มีสิทธิใช้อำนาจตามมาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้ว และเชื่อใจว่า หัวหน้า คสช. จะใช้อำนาจตามมาตรา 44 นี้ อย่างเป็นธรรม  

              ... “แม้จะมีกฎอัยการศึก หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ก็ยังมีสิทธิที่จะใช้อำนาจตาม มาตรา 44 อยู่ได้ ... ดังนั้นคำพูดที่ว่าจะมาใช้มาตรา 44 แทนกฎอัยการศึกนั้น คงไม่ตรงสักทีเดียวนัก ...การใช้มาตรา 44 นั้น ผมมีความเชื่อมั่นว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะใช้กฎหมายมาตรานี้ ไปในทางที่สร้างสรรค์ ไปใน ทางที่แก้ปัญหาประเทศชาติ”...ศ.พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าว

              มาตรา 44  จะคล้ายกับกฎอัยการศึกตรงที่กำหนดให้ “ทหาร” มีอำนาจในการรักษาความสงบเรียบร้อย แต่ก็ต่างกันตรงที่กฎอัยการศึกมีบทบัญญัติที่กว้างมาก ซึ่งในทางปฏิบัติคณะรักษาความสงบแห่งชาติก็ไม่ได้บังคับใช้ทุกข้อ...ขณะที่หลักการของมาตรา 44 จะมีลักษณะพิเศษเป็นอำนาจที่มอบให้หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีความพิเศษที่เฉพาะเจาะจงช่วยให้รัฐบาลทำงานได้เร็วและมีประสิทธิภาพ    และเมื่อมีการประกาศใช้ มาตรา 44 ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มีทั้งเสียงที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย...หลายเสียง สนับสนุนให้รัฐใช้ความพิเศษของมาตรา 44 คุ้มครองประโยชน์สาธารณะ เร่งแก้ปัญหาในประเทศที่เกิดขึ้น อย่างเช่น ปัญหาด้านพลังงาน...ส่วนเสียงที่ไม่เห็นด้วย ชี้ว่า คำสั่งตามมาตรา 44 ที่กำหนดให้ “ทหาร” ในฐานะ “เจ้าพนักงานรักษาความสงบเรียบร้อย” มีอำนาจในการจับกุม ควบคุมตัว การตรวจค้นเคหสถาน ยึด อายัดทรัพย์สิน รวมไปถึงการสั่งห้ามเสนอข่าว การจำหน่ายสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นใด ที่ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือมีเจตนาบิดเบือนเกิดความเข้าใจผิดจนกระทบต่อความมั่นคงของชาติ หรือความสงบของประชาชน...โดยมองว่าทั้งหมดนี้ ไม่ได้ต่างไปจากการบังคับใช้กฎอัยการศึก

              อีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตา นั่นคือ การกำหนดให้การกระทำตามคำสั่งนี้ไม่อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง... จะเป็นการเปิดทางให้รัฐก้าวล่วงอำนาจตุลาการหรือไม่ ถึงกับมีการเปรียบเทียบ มาตรา 44 กับ มาตรา 17  ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัชต์ ที่ให้อำนาจรัฐแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและมักถูกใช้ในทางตุลาการ...นายกรัฐมนตรีสามารถตัดสินประหารชีวิตผู้กระทำผิดในคดีร้ายแรงได้...แต่ที่จริงแล้ว มาตรา 44 และมาตรา 17 มีความแตกต่างกัน เพราะแม้ว่าทั้งสองมาตรานี้จะให้คำสั่งของรัฐมีผลทางนิติบัญญัติ บริหาร และตุลาการ เหมือนกัน แต่มาตรา 44 มีข้อแม้ว่าจะใช้แต่ในทางนิติบัญญัติหรือบริหารที่จำเป็นเท่านั้น โดยไม่ก้าวก่ายอำนาจศาล

             ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ต้องดูกันต่อไป ก็คือ มาตรา 44 จะช่วยให้รัฐบาลแก้ไขสถานการณ์ และปฏิรูปประเทศได้มากน้อยเพียงใด...เพราะหากจะตีความว่า  ม.44  มีความรุนแรงหรือไม่  คงขึ้นอยู่กับความคิดส่วนบุคคล... แต่ถ้าหากผู้บังคับใช้กฎหมายนำไปใช้อย่างสร้างสรรค์ เป็นธรรม ...และหากท่านไม่ได้ทำผิดกฎหมาย    ก็ไม่มีอะไรน่ากลัว 

              สัปดาห์หน้า มาติดตามความเคลื่อนไหวของแม่น้ำทั้ง 5 สาย ก่อนเปิดอภิปรายรัฐธรรมนูญร่างแรกของสภาปฏิรูปแห่งชาติ  20-26 เมษายน นี้....ติดตามได้ที่นี่เส้นทางกฎหมาย 17.00 น.

 

ขอบคุณภาพ จาก www.sanook.com


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา