ข่าวเด่นรอบวัน วันที่ 6 มิถุนายน 2561

จำนวนผู้ชม: 186    วันที่โพสต์: 11 มิถุนายน 2561 เวลา 15:03 น.
Facebook

ออกอากาศเวลา 17.00 – 17.05 น.

รัฐสภาจัดงาน "เปิดบ้านศูนย์อาเซียน" พัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ประจำปีงบประมาณ 2561 ขณะ นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 ย้ำ ฝ่ายนิติบัญญัติต้องปรับกระบวนการตรากฎหมายให้มีลักษณะความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สอดรับกับข้อผูกพันที่มีต่อข้อตกลงอาเซียน รวมถึงกระบวนการทำงานและกระบวนทัศน์ทางความคิด เพื่อรองรับการขับเคลื่อนอาเซียนใน 50 ปีข้างหน้า

          นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช.คนที่ 1 มั่นใจคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีคำสั่ง คสช.ที่ 53/2560 ใน พ.ร.บ.พรรคการเมือง  ทำให้โรดแมปเลือกตั้งชัดเจนยิ่งขึ้น เชื่อไม่มีปัจจัยส่งผลให้กระทบต่อการจัดการเลือกตั้ง ทุกอย่างเดินหน้าตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้แล้ว

          ส่วนการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรอบวงเงินกว่า 3 ล้านล้านบาท  พรุ่งนี้ (7 มิ.ย.) นายสุรชัย เผยนายกฯ ขอเวลา 2 ชั่วโมง ชี้แจง ให้เวลาสมาชิก 8 นาที สัปดาห์ถัดไปเตรียมพิจารณายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

          พล.อ.สิงห์ศึก สิงไพร ประธาน กมธ.การพาณิชย์ การอุตสาหกรรม และการแรงงาน สนช.และคณะ ให้การรับรองประธาน กมธ.การเศรษฐกิจ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทย แลกเปลี่ยนหารือการพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

          นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เผย เตรียมปรับลดงบประมาณไอซีทีรัฐสภาแห่งใหม่ ยึดตามกรอบเดิมที่ตั้งไว้กับสำนักงบประมาณ เมื่อปี 2555 จำนวน 3,587 ล้านบาท เพื่อดำเนินการในระยะเร่งด่วน ปี 2561 ก่อนส่งให้ ครม.พิจารณาต่อไป

     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ไม่ตบเรื่องการปลดล็อคให้พรรคตาม ม.44 เพื่อให้พรรคการเมืองเตรียมทำไพรมารีโหวต ย้ำเดือน มิ.ย. ต้องมาพูดคุยกัน ขณะเผยกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่นคืบหน้าถึงร้อยละ 90

          นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ปชป.น้อมรับคำวินิจฉัยศาลรธน.คำสั่งคสช.53/2560 ไม่ขัดรธน. ขอปลดล็อคให้ทำกิจกรรมที่ไม่กระทบความมั่นคงได้ เร่งหาสมาชิก ตั้งสาขา 

          พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดใจ 4 ปีตั้งใจทำหน้าที่เพื่อประเทศ และคนไทยอย่างดีที่สุด สิ่งที่รัฐบาลทำไม่มีคำว่าสูญเปล่า ยืนยันไม่คิดสืบทอดอำนาจ

          นายกฯ ระบุ ปลดล็อคพรรคการเมือง จะพิจารณาเป็นรายกรณี หวั่นมีการปลุกระดม นำไปสู่ความขัดแย้ง  คาดนัดหารือพรรคการเมืองภายใน มิ.ย.

          การทูลเกล้าฯ ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.และการได้มาซึ่ง ส.ว. เพื่อนำปสู่การบังคับใช้เป็นกฎหมายนั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการของนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

          นายกรัฐมนตรี ย้ำ รัฐบาลดำเนินการจริงจังกับปัญหาค้ามนุษย์ตลอด 4 ปีที่ผ่านมา เน้นดำเนินคดีผู้กระทำผิดโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่รัฐ พร้อมขับเคลื่อนแนวทางป้องกันต่อเนื่อง

         ศาลฎีกาฯ รับฟ้อง ปปช. ในคดีที่ นายทักษิณ ชินวัตร ให้ ก.คลังเข้าไปทำหน้าที่ ใน บ.ทีพีไอ สั่งปิดหมายที่บ้านพัก  พร้อมนัดพิจารณาครั้งแรก  22 มิ.ย. 61


ผู้ดำเนินรายการ: 
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา