ข่าวเด่นรอบวัน วันที่ 4 กันยายน 2561

จำนวนผู้ชม: 202    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2561 เวลา 14:18 น.
Facebook

ออกอากาศเวลา 17.00 – 17.05 น.

     ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. นำคณะผู้แทน สนช. เดินทางไปร่วมประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียนหรือ AIPA ครั้งที่ 39 ที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีพิธีเปิดขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ  ขณะที่ประธานรัฐสภาสิงคโปร์ ในฐานะประธาน AIPA ระบุ เป็นการประชุมสร้างความเข้าใจระหว่างกันเพื่อสร้างประโยชน์ในภูมิภาคอาเซียน ในขณะที่รองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เน้นย้ำเวที AIPA ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับอาเซียน พร้อมขอให้ AIPA คิดเรื่องนวัตกรรมและปฏิวัติด้านดิจิตอลเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับประชาชน

     สำหรับการประชุมครั้งนี้  ประธาน สนช. จะเข้ารับตำแหน่งประธาน AIPA เพื่อทำหน้าที่ต่อในปี 2562 สนช.จะแสดงจุดยืนและบทบาทของรัฐสภาไทยในการทำงานร่วมกันกับสมาชิก AIPA บ่มเพาะความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันเพื่อความยั่งยืนของภูมิภาค  

     นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานกรรมการปฏิรูปกฎหมาย ปาฐกถาพิเศษ เรื่องการปฏิรูปกฎหมายกับสังคมไทยในอนาคต ที่สถาบันพระปกเกล้า ชี้ปัญหาประเทศคือความเหลื่อมล้ำ ต้องแก้ด้วยการปฏิรูปกฎหมาย ลดความเหลื่อมล้ำ กระจายอำนาจอย่างแท้จริง สร้างกฎหมายที่ดี คนเข้าถึง ต้องมียุทธศาสตร์สองทาง คือยุทธศาสตร์โลกาภิวัฒน์พัฒนา และยุทธศาสตร์ท้องถิ่นพัฒนา

     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เผยการเลือกตั้งท้องถิ่น น่าจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งระดับชาติ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เพราะกว่ากฎหมายท้องถิ่นใช้เวลาอีกประมาณ 5-6 เดือน ในกระบวนการ

     พล.อ. วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ระบุ ฝ่ายความมั่นคงพร้อมดูแลความสงบเรียบร้อยอย่างเต็มที่ หากมีการคลายล็อคทางการเมือง ส่วนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งเป็นเรื่องที่ของ กกต. ดูแล 

     พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ยืนยัน เตรียมการงานเลี้ยงผู้ช่วยเหลือทีมหมูป่า Academyหรืองาน “รวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as One” ในวันที่ 6 กันยายนนี้  ณ พระลานพระราชวังดุสิต  พร้อมแล้วในทุกด้าน พร้อมกำหนดมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง คาดมีผู้เข้าร่วมประมาณ 7,000 คน

     นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาธร รมต.สาธารณสุข ให้เชิญฝ่ายไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.ยาฉบับใหม่หารือเย็นนี้ เชื่อถ้ามุ่งประโยชน์เพื่อประชาชน ไม่น่าจะมีปัญหา

     เพื่อไทยร้อง กกต.สอบซื้อเสียงล่วงหน้าโคราช   ใช้ อสม.เก็บบัตรประชาชน อ้างสมาชิกทำบัตรคนจน  ย้ำ ไม่ได้ชี้เป้าเพื่อหวังยุบพรรค เพียงแต่ต้องการความเป็นธรรมในการเลือกตั้ง เรียกร้อง คสช.ตรวจสอบโดยไม่เลือกปฎิบัติ

 

 

 

 

 

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา