ข่าวเด่นรอบวัน วันที่ 5 กันยายน 2561

จำนวนผู้ชม: 165    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2561 เวลา 14:23 น.
Facebook

ออกอากาศเวลา 17.00 – 17.05 น.

     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่หนึ่ง ระบุ ร่างกฎหมายเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ จะเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ สนช. พิจารณาวาระแรก กลางเดือน ก.ย.นี้ พร้อมยืนยันพิจารณาให้ทุกฉบับเชื่อมโยงกันและละเอียดรอบคอบ คาดใช้เวลาประมาณ 60 วัน พิจารณาแล้วเสร็จ ช่วง พ.ย. – ธ.ค. นี้

     คณะกรรมาธิการของสมัชชารัฐสภาอาเซียน ประชุมในการประชุม AIPA ครั้งที่ 39 ที่สิงคโปร์ เห็นชอบร่างข้อมติ 5 ประการ  พร้อมกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎระเบียบอาเซียนที่ดี  มุ่งส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกปฏิบัติตามพันธกรณีเศรษฐกิจอาเซียนและวิสัยทัศน์ของประชาคมอาเซียน 2025 และสนับสนุนการเจรจาความตกลงพันธมิตรทางการค้าระดับภูมิภาค

     พล.อ.ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยืนยันไม่มีสัญญาณการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้ ส่วนอนาคตทางการเมือง ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีต้องการให้ช่วยงานต่อหรือไม่

     พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ระบุ นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ส่งสัญญานเรื่องการปรับ ครม. ส่วนตัวจะทำงานอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุด การตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี

     พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค มุ่งเน้นขับเคลื่อนให้แต่ละภาคและกลุ่มจังหวัดมีความเข้มแข็งและเชื่อมโยงกัน พร้อมกำชับบริหารงบประมาณไม่ให้เกิดปัญหา ขณะ ที่ประชุมเห็นชอบกรอบการจัดสรรงบประมาณพัฒนาพื้นที่แก่จังหวัดและกลุ่มจังหวัด อัตรา 70:30 เน้นนโยบายที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแก้ปัญหาความยากจน

     โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ระบุ ยังไม่พบคนไทยได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์พายุไต้ฝุ่นหมายเลข 21 เคลื่อนตัวเข้าสู่ภูมิภาคคันไซทางตะวันตกของญี่ปุ่น ที่ส่งผลให้บ้านเรือนในพื้นที่เสียหาย

     อัยการ เลื่อนสั่งคดี โอ๊ค-พานทองแท้กับพวก ร่วมกันทุจริตอนุมัติเงินกู้ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ให้กับเครือกฤษดามหานครเป็น 10 ต.ค. นี้ เหตุ ดีเอสไอ ยังไม่ส่งสำนวนการสอบสวนเพิ่มเติมกลับมาให้

     รถตู้ร่วมบริการสาธารณะ หมวด 1 วิ่งให้บริการเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และรถหมวด 4 วิ่งให้บริการภายในจังหวัด   ยื่อร้องต่อ ก.คมนาคม ขอขยายอายุรถจากหมดอายุ 10 ปี ออกไปอีก 5 ปี  และเพิ่มภาคสมัครใจหากต้องเปลี่ยนเป็นมินิบัส และขอปรับค่าโดยสารเพิ่มอีก 5 บาท/คน/เที่ยว เหตุต้นทุนเพิ่มขึ้น

     สภากัมพูชาจัดการประชุมครั้งแรกในวันนี้ นับตั้งแต่ พรรครัฐบาลนายกรัฐมนตรีฮุน เซนประกาศชนะการเลือกตั้ง เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ท่ามกลางเสียงนักวิจารณ์ ไม่มีพรรคฝ่ายค้านสำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้

 

 

 

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา