ข่าวเด่นรอบวัน วันที่ 6 กันยายน 2561

จำนวนผู้ชม: 196    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2561 เวลา 14:39 น.
Facebook

ออกอากาศเวลา 17.00 – 17.05 น.

     ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย  ประธาน สนช. รับมอบตำแหน่งประธาน AIPA อย่างเป็นทางการแล้ว  เพื่อทำหน้าที่ประธาน และเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA ครั้งที่ 40 ในปี 2562  โดยให้ความมั่นใจต่อรัฐสภานานาประเทศหลังรับตำแหน่งต่อจากประธานสภาสิงคโปร์  ว่ารัฐสภาไทยจะดำเนินงานอย่างเต็มที่เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชน

     การประชุมสมัชชาใหญ่ AIPA ครั้งที่ 39ปิดฉากแล้วท่ามกลางบรรยากาศแห่งความร่วมมือของประเทศสมาชิก AIPA และประเทศผู้สังเกตการณ์ โดยที่ประชุมให้การรับรองกับข้อมติของกรรมาธิการ และมอบรางวัลผู้ทำคุณงามความดีต่อ AIPA ให้กับนายอนุศาสตร์ สุวรรณมงคล และสมาชิกรัฐสภาจากประเทศอินโดนีเซีย พร้อมส่งไม้ต่อตำแหน่งประธาน AIPA ครั้งที่ 40ให้กับประเทศไทย

     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รอง ประธาน สนช.คนที่หนึ่ง ระบุ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการของสื่อมวลชน”   ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(สผ.) จัดขึ้น ระบุ สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่นำเสนอข่าวรอบด้านอย่างถูกต้อง ตรวจสอบการทำงานของภาครัฐอย่างเป็นกลาง มีส่วนร่วมปฏิรูปประเทศและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ย้ำ รัฐธรรมนูญ 2560บัญญัติ คุ้มครองสื่อให้มีสิทธิเสรีภาพแต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความรับผิดชอบและจริยธรรม นายสมชาย แสวงการ เลขานุการวิป สนช.  ชี้สื่อต้องปลอดจากอำนาจรัฐ ขณะที่ตัวแทน กรธ.แนะ สนช.พิจารณาออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิเสรีภาพบุคคล

     นายกิตติ วะสีนนท์ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เอกสิทธิ์และความคุ้มกันสำหรับองค์การระหว่างประเทศและการประชุมระหว่างประเทศในประเทศไทย แถลงหลัง สนช. ให้ความเห็นชอบประกาศใช้ร่างดังกล่าวเป็นกฎหมาย ชี้ ช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนในการจัดประชุมองค์การระหว่างประเทศ ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยว ที่ต่อยอดถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยโดยรวม

     ที่ประชุมสนช.ตั้งกมธ.สอบประวัติว่าที่ กสม.จำนวน 7 คน ภายใน 60 วันก่อนส่งกลับให้ลงมติต้นเดือน พ.ย. นี้

     นายแพทย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์  ประธานอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา คาด ร่างพระราชบัญญัติเขตพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจะมีผลบังคับใช้ปลายปีนี้หรือต้นปีหน้า เชื่อ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำของระบบการศึกษา

     ฝ่ายแรงงานสถานเอกอัครราชทูตกรุงเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล  ออกประกาศหลังมีผู้หลอกลวงให้หลงเชื่อ เตือนแรงงานที่ทำงานครบ 5 ปีรับค่าชดเชยก่อนกลับ อย่าหลงเชื่อว่ากลับมารับที่ไทยได้

     บรรยากาศงานการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว ขอบคุณผู้ปฏิบัติงานช่วยทีมหมูป่าอะคาเดมีแม่สาย ติดถ้ำหลวง ขุนน้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ที่จัดขึ้นบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต  เป็นไปอย่างคึกคัก มีร้านค้าตั้งซุ้มอาหารจัดเลี้ยง - รปภ.เข้ม ตามกำหนดการจะเริ่มขึ้นประมาณ 18.00 น. โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานในพิธี 

 

 

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา