ข่าวเด่นรอบวัน วันที่ 12 กันยายน 2561

จำนวนผู้ชม: 225    วันที่โพสต์: 18 กันยายน 2561 เวลา 14:49 น.
Facebook

ออกอากาศเวลา 17.00 – 17.05 น.

     ศ.พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. มอบรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ให้กับเจ้าของผลงาน“เสื้อคลุมของผู้พัน”  ของ ศิริพงษ์ หนูแก้ว ได้รางวัลชนะเลิศประเภทเรื่องสั้น  และ “ธงชาติผืนเก่า” ของจันทร์ เดือนแรม คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทบทกวีโดย ปราน สนช. ชี้  วรรณกรรมมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการเมืองไทย สะท้อนภาพการเมืองในมุมมองของประชาชน

     นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ครบ 26 ปี จัดขึ้นที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาชื่น พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่บุคลากรของสำนักงานผู้ยึดมั่นและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 40 คน พร้อม กล่าวชื่นชม ข้าราชการของวุฒิสภา ที่ทำหน้าที่ด้วยความสื่อสัตย์ สุจริต และ เพื่อประเทศชาติ จนผลงานเป็นที่ประจักษ์

     นายสุรชัย เผย สนช.เร่งพิจารณากฎหมาย ไม่ให้มีคั่งค้างก่อน สนช. จะหมดวาระสิ้นปีนี้ ส่วนร่างกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งท้องถิ่น 6 ฉบับ  คาด ครม.จะส่งให้ สนช.ปลายเดือน ก.ย.  และสามารถบรรจุเข้าวาระการพิจารณาของ สนช.ในต้นเดือนตุลาคม โดยเตรียมการให้กรรมาธิการศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า

     พล.อ. บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สนช. ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ณ กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด จ.จันทบุรี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภาครัฐ

     นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิก สนช. เผยหลังรับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) จากที่ประชุมใหญ่ AIPAระหว่างการประชุมที่ประเทศสิงคโปร์ ชี้การทำงานก้าวต่อไปของ AIPA คือการสร้างความร่วมมือที่ใกล้ชิดมากขึ้นระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อให้การทำงานมีความสอดคล้อง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

     ที่ประชุมการเลือกกันเองของผู้ตรวจการแผ่นดิน มีมติเลือก “พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์” เป็นประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขั้นตอนหลังจากนี้ ประธาน สนช. จะนำรายชื่อประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และผู้ตรวจการแผ่นดินขึ้นทูลเกล้าฯ เพื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

     นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ  ระบุการเลือกตั้งท้องถิ่นจะเกิดหลังการเลือกตั้งระดับชาติ คาดกฎหมายลูก ส.ว.-ส.ส.ประกาศใช้กลางสัปดาห์นี้ ย้ำแผนยุทธศาตร์ชาติมีความสำคัญกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศ

     นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ เข้ารายงานตัวต่อนายกรัฐมนตรี หลังได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ดูเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหาของประชาชนและข้อร้องเรียน ปฎิเสธถูกวางตัวหาเสียงพื้นที่ กทม. ยืนยันคดีเป็นไปตามกระบวนการของศาล

     คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) รับทราบแผนการแก้ไขปัญหาองค์กรของรัฐวิสาหกิจทั้ง 6 แห่ง ซึ่งในภาพรวม ส่วนใหญ่มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้น ให้ ขสมก. เร่งจัดหารถโดยสาร 3,183 คันเพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการประชาชนโดยพิจารณาประเภทเชื้อเพลิงให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน

     ที่ประชุมขับเคลื่อนปฏิรูปคณะที่ 5 แก้ขัดแย้งตลาดจตุจักร ให้ กทม. กลับมาบริหาร เนื่องจากเป็นองค์กรท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญการจัดการตลาดนัด ส่วนการรถไฟฯ จะยังได้รับประโยชน์ค่าเช่าที่ดินจาก กทม. และยังได้พนักงานกลับไปปฏิบัติงานตามเดิม สามารถแก้ไขปัญหาพนักงานขาดแคลนได้

 

 


ผู้ดำเนินรายการ: ลักขณา เทียกทอง
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา