เมื่อ คสช.ปลดล็อคพรรคการเมือง... 9 คำสั่งถูกยกเลิก ก่อนศึกเลือกตั้ง ก.พ.ปีหน้า

จำนวนผู้ชม: 156    วันที่โพสต์: 13 ธันวาคม 2561 เวลา 14:43 น.
Facebook

เมื่อ 11 ธ.ค. 2561 เว็บไชต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 22/2561ระบุเรื่อง การปลดล็อคให้ประชาชนและพรรคการเมืองดำเนินกิจกรรมทางการเมืองได้ หลังจากที่พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีผลบังคับใช้แล้วในวันเดียวกัน ...ส่งผลให้มี 9 คำสั่ง คสช. ตั้งแต่ปี 2557 ถูกปลดล็อค... ติดตามได้กับ เส้นทางกฎหมาย

           แม้ 9 คำสั่งเดิมของ คสช. ตั้งแต่ปี 2557 จะถูกปลดล็อค ด้วยคำสั่งของคสช. ฉบับที่ 22/2561 ไปแล้วก็ตาม  แต่ยังคงอยู่บนเงื่อนไข ที่ว่า การปลดล็อคครั้งนี้ ไม่ได้มีผลย้อนหลังที่รวมไปถึงการดำเนินคดี การดำเนินการ หรือการปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่ง ที่ได้กระทำไปแล้วก่อนหน้า

            5  ใน 9 คำสั่งที่ถูกยกเลิก ส่งผลให้ยกเลิกการอายัดการทำธุรกรรมทางการเงินหรือการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน ของนายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หัวหน้าพรรคเกียน  และ จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ไชยศรีษะ อดีต ส.ส.พรรคเพื่อไทย  ...การยกเลิกคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ คสช. กักตัวและได้รับการปล่อยตัวแล้ว  รวมถึงยกเลิกการห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรและยกเลิกการห้ามชุมนุมหรือสนับสนุนการทำกิจกรรมทางเมือง ของบุคคลที่คสช.ปล่อยตัวหลังกักตัวไว้ครบ 7 วันตามกฎอัยการศึก  ...ยกเลิกการห้ามเดินทางออกนอกประเทศและยกเลิกการห้ามเคลื่อนไหวหรือประชุมทางการเมืองของนักการเมือง 18 คน  ได้แก่ 1.นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 2.พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 3.นายชูศักดิ์ ศิรินิล 4.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา 5.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 6.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 7.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 8.นางธิดา โตจิราการ 9.นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ 10.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 11.นายจุติไกรฤกษ์ 12.นายศิริโชค โสภา 13.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ 14.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 15.นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 16.นายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย 17.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ และ18.นายสมศักดิ์ โกศัยสุข 

           ขณะที่ อีก 4 คำสั่งที่ถูกยกเลิก เปิดทางให้พรรคการเมืองทั้งเก่า-ใหม่ ประชุมพรรคการเมืองและดําเนินการจัดตั้งหรือจดทะเบียนพรรคการเมืองได้ รวมทั้งให้พรรคการเมืองจัดสรรเงินสนับสนุนแก่พรรคการเมืองของกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองได้  นอกจากนี้ ยังเปิดทางให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมทางการเมืองหรือติดต่อสื่อสารกันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้แบบไม่กระทบกับความมั่งคงของชาติ ซึ่งเท่ากับว่า ช่วงที่ยังไม่มีพระราชกฤษฎีการจัดการเลือกตั้ง ส.ส.  ...พรรคการเมืองก็สามารถทำกิจกรรมทางการเมืองได้โดยไม่ถือว่าเป็นการหาเสียง... แต่เมื่อพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการจัดการเลือกตั้งมีผลใช้บังคับ ทุกอย่างจะเข้าสู่ระบบ จะเริ่มคิดค่าใช้จ่ายและวางกติกาการหาเสียงนับแต่นั้น

            อีกไม่นาน การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ฉบับปี 2560 จะเกิดขึ้น  ตามไทม์ไลน์ คือ กุมภาพันธ์ ปีหน้า  ซึ่งนอกจากการปลดล็อคให้พรรคการเมืองแล้ว...สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เพราะวิธีการเลือกตั้งแบบใหม่ด้วยระบบจัดสรรปันส่วนผสม ที่แม้ผู้ร่างกฎหมายอย่างกรรมการร่างรัฐธรรมนูญจะยืนยันว่า จะทำให้ทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีความหมาย แต่ด้วยวิธีการเลือกตั้งรูปแบบใหม่ภายใต้ระบบจัดสรรปันส่วนผสม ก็อาจสร้างความสับสนให้กับประชาชน  ไม่ว่าจะเป็นการใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือกทั้ง ส.ส. เขต และ ส.ส. บัญชีรายชื่อ หรือ การจัดเบอร์ ส.ส. ที่แม้พรรคเดียวกัน แต่ต่างเขต ต่างเบอร์ ...ช่วงเวลานับถอยหลังก่อนการเลือกตั้ง  กกต. จึงต้องทำให้ประชาชนมีความรู้และรู้เท่าทันการเลือกตั้ง เพราะเมื่อมองอีกมุมหนึ่ง การเลือกตั้งแบบใหม่ที่ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเพื่อเลือกทั้งคนทั้งพรรค ก็อาจทำให้การซื้อเสียงกลายเป็นเรื่องที่มีความคุ้มค่า

            จับตา  ช่วงเวลาสำคัญต่อจากนี้ ความเคลื่อนไหวของคนการเมือง กับ ศึกเลือกตั้งปีหน้า...ช่วงเวลาเปลี่ยนผ่าน กำหนดทิศทางประเทศด้วยมือประชาชน

             สัปดาห์หน้า มาติดตามกันต่อ กับกฎหมายที่น่าสนใจติดตามได้ที่นี่เส้นทางกฎหมาย วันอาทิตย์ 17.00 น.


ผู้ดำเนินรายการ: เรณู เขมาปัญญา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 กฎหมายหน้า 1
 สายด่วนรัฐสภา
 Highlight ประชุมสภา
 Zoom in
 ประเด็นเป็นข่าว
 วันการเมือง
 จุดร่วมความคิด
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 เทปบันทึกภาพ
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 บ้านสุขภาพ
 สกู๊ปข่าวเสันทางกฎหมาย
 ข่าวเด่นรอบวัน
 ทันข่าวรัฐสภา
 สภากับประชาคมโลก
 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี
 เดินหน้ารัฐธรรมนูญไทย
 ปฏิรูปกฎหมายประชาชน
 วาระปฏิรูป วาระประเทศไทย
 ปฏิรูปกฎหมายเพื่อประชาชน
 รอบสัปดาห์อาเซียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 สัมมนา เรื่อง สังคมที่พึงปราถนา...ประเทศไทย
 ปัญหาการทอดทิ้งสัตว์ในที่สาธารณะ
 ประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืนด้วยยุทธศาสตร์ชาติ
 การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 การจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทย
 การสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา