search

รายการ ประชาธิปไตย...นอกห้องเรียน (พ. 17 ก.ค.56)

จำนวนผู้ชม: 82    วันที่โพสต์: 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:05 น.
Facebook

มาแล้วค่ะ ประชาธิปไตย...นอกห้องเรียน ในวันกลางสัปดาห์

ติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา และทาง www.radioparliament.net

 

 

อินเดียแนะไทย...แก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือน้อย

แข่ง "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5" ชิงทุนการศึกษา

สานฝันยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน


ผู้ดำเนินรายการ: พี่ลูกตาล กมลทิพย์, พี่อ๋อ พัลลภา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 สถานีอู่ทองใน
 สายด่วนรัฐสภา
 ภารกิจผู้แทน
 80 ปีรัฐสภาบนแผ่นดินไทย
 เทปบันทึกภาพ
 สัมมนาวิชาการ
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 โชว์แกร่ง
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 คุยกับวิปรัฐบาล
 คุยกับวิปฝ่ายค้าน
 คุยกับวิปวุฒิสภา
 จับข่าวเช้า เล่าข่าวคุ้ย
 ทันสถานการณ์
 การเมืองเรื่องของประชาชน
 ตีระฆัง ฟังปัญหา
 รักเมืองไทย
 ประชาธิปไตย...นอกห้องเรียน
เทปบันทึกการสัมมนา
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์