รายการ ประชาธิปไตย...นอกห้องเรียน (พ. 17 ก.ค.56)

จำนวนผู้ชม: 188    วันที่โพสต์: 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:05 น.
Facebook

มาแล้วค่ะ ประชาธิปไตย...นอกห้องเรียน ในวันกลางสัปดาห์

ติดตามได้ทางวิทยุรัฐสภา และทาง www.radioparliament.net

 

 

อินเดียแนะไทย...แก้ปัญหาเด็กอ่านหนังสือน้อย

แข่ง "เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 5" ชิงทุนการศึกษา

สานฝันยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน


ผู้ดำเนินรายการ: พี่ลูกตาล กมลทิพย์, พี่อ๋อ พัลลภา
วิทยากร: 


รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
 Zoom in
 วันการเมือง
 กฎหมายหน้า 1
 มองรัฐสภา
 รัฐสภาของประชาชน
 สถานีอู่ทองใน
 สายด่วนรัฐสภา
 เทปบันทึกภาพ
 ย้อนรอย(การ)เมืองไทย
 โชว์แกร่ง
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
 ทันสถานการณ์
 บ้านสุขภาพ
 จับข่าวเช้า เล่าข่าวคุ้ย
 รักเมืองไทย
 ตีระฆัง ฟังปัญหา
 การเมืองเรื่องของประชาชน
 ประชาธิปไตย...นอกห้องเรียน
 English News
เทปบันทึกการสัมมนา
 อานิสงค์ของการสวดมนต์
 การปลูกฝังศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ ค่านิยมที่พึงประสงค์
 ผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นต่อการยกร่าง รธน.
 โครงการอ่านวันละ 10 นาที กับหนังสือดี 100 เล่ม
 วุฒิสภากับการสมานฉันท์โดยวิถีลูกเสือ
สปอต ประชาสัมพันธ์
 สปอต ประชาสัมพันธ์

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภา
สรุปผลการประชุมสภา
กำหนดการถ่ายทอดสด
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
รัฐธรรมนูญ
ข้อบังคับการประชุม ส.ส.
ข้อบังคับการประชุม ส.ว.
ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา
สปอต ประชาสัมพันธ์