ประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 จากวิปฝ่ายค้าน


หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ พร้อมตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้าน รับข้อร้องเรียนกรณีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยชาวบ้านชุมชนบ่อแก้ว จ.ชัยภูมิ ถูกประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ


ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาร่างข้อบังคับการประชุม ส.ส. กำหนดชัดหน้าที่อำนาจ วาระดำรงตำแหน่ง คณะกรรมการประสานงานพรรคการเมืองฝ่ายค้านฯ


ส.ส. สิระ เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบการก่อสร้างคอนโดที่ตำบลกะรน จ.ภูเก็ต หลังพบมีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินไม่ถูกต้อง


หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ แถลงข่าวขอประธานบอร์ดไปรษณีย์ไทยฯ ตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบผู้บริหารเกี่ยวข้องทุจริต จัดซื้อจัดจ้างไปรษณีย์ยักษ์และงบปรับปรุงที่ทำการไปรษณีย์ 4 สาขา


นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ยื่นเสนอกระบวนการเริ่มต้นแก้ไขรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ต่อประธานสภาฯ
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา