ส.ส.เพชรดาว พรรคภูมิใจไทย อภิปรายการใช้งบแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 63 พร้อมตั้งข้อสังเกตยังขาดงบพัฒนาและเยียวยาจิตใจเด็กที่ได้รับผลกระทบ


นายกฯ ยืนยันความจำเป็นจัดทำงบประมาณแบบขาดดุล หลัง นายยุทธพงศ์ ส.ส.เพื่อไทย อภิปรายตั้งข้อสังเกต พร้อมระบุ กู้เงินเพื่อลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ลดความเสี่ยงด้วยการลงทุนร่วมกับภาคเอกชน


ที่ปรึกษาฝ่ายค้านอิสระ ยืนยัน พร้อมโหวตผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ ปี 63


รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง พร้อมตอบ เรื่องงบฯ ความมั่นคงและชายแดนใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำชัด รัฐบาลให้ความสำคัญกับสินค้าทางการเกษตร ชี้ เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจฐานราก


ส.ส.อนาคตใหม่ อภิปรายงบประมาณกระทรวงศึกษาธิการ ชี้จัดสรรงบไม่สมดุลกับการพัฒนาผู้เรียน ด้าน รมต.กระทรวงศึกษาธิการ มั่นใจปี 2564 สามารถจัดสรรงบการศึกษาให้สอดคล้องกันมากขึ้น
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา