ประธานรัฐสภา แจงบทบาทของรัฐสภาไทยต่อที่ประชุม IPU ผลักดันกฎหมายสอดคล้องความร่วมมือระหว่างประเทศ

17 ต.ค. 62 -​ ประธานรัฐสภา แจงบทบาทของรัฐสภาไทยต่อที่ประชุม IPU ผลักดันกฎหมายสอดคล้องความร่วมมือระหว่างประเทศ และความตกลงในสหประชาชาติ พร้อมชี้ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เป็นทางที่ดีที่สุดในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจ

ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ชี้ร่างกฎหมายงบประมาณ ปี 2563 ยังไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

17 ต.ค.62 - ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ชี้ร่างกฎหมายงบประมาณ ปี 2563 ยังมีข้อบกพร่องหลายจุด ไม่ตอบโจทย์แก้ปัญหาเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมชี้ฟันเฟืองเศรษฐกิจไทยยังมีปัญหา วอนรัฐบาลกลับไปปรับงบฯ ให้เหมาะสม ก่อนส่งให้สภาพิจารณาภายหลัง

ประธานรัฐสภาพบปะหารือกับประธานรัฐสภาเซอร์เบีย ยืนยันความสัมพันธ์อันดีสองประเทศ

18 ต.ค. 62 - ประธานรัฐสภา พบปะหารือกับประธานรัฐสภาเซอร์เบียยืนยันความสัมพันธ์อันดีสองประเทศ ขณะประธานรัฐสภาเซอร์เบีย ชื่นชมประเทศไทยที่ได้รับการจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

รองประธานรัฐสภา นำสมาชิกรัฐสภาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

18 ต.ค. 62 – รองประธานรัฐสภา นำสมาชิกรัฐสภาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง ณ วัดธรรมาภิรตาราม ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในหลวงรัชกาลที่ 9

13 ต.ค. 62- ประธานวุฒิสภานำคณะสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดคูคลอง ณ วัดธรรมาภิรตาราม ถวายพระราชกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร