โฆษกวิปวุฒิสภา ยืนยัน ไม่มีการเสนอรายชื่อ ส.ว. คนใดเข้าร่วมเป็น กมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญส.ส.อุบลศักดิ์ พรรคเพื่อไทย ชี้ นโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาลไม่ประสบความสำเร็จตามที่ประกาศไว้


ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ พ้นจากสมาชิกภาพความเป็น ส.ส.ส.ส.อันวาร์ พรรคประชาธิปัตย์ เรียกร้องรัฐบาล ทบทวนคำสั่งย้าย นายชัยวัฒน์ ผู้ถูกกล่าวหาคดีฆาตกรรม นายบิลลี่ ไปปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี มองไม่มีความเหมาะสม


เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระบุ การออกระเบียบสภาพิจารณาหรือศึกษาเรื่องใดที่มีความเกี่ยวข้องกันของ กมธ.หลายคณะ เพื่อให้สอดคล้องตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมสภาฯ


กลุ่มผู้ประกอบการกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชน หารือ กมธ.การสื่อสารฯ สภาผู้แทนราษฎร เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนจากนโยบายการบริหารคลื่นความถี่ กสทช.
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา