ประธานรัฐสภา ให้การรับรอง รองประธานสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชน


ส.ส.สิริพงศ์ พรรคภูมิใจไทย ระบุ สถานการณ์อุทกภัยยังน่าห่วง ใน 4 จังหวัด พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนช่วยผู้ประสบภัย ในรายการพิเศษ รัฐสภาพร้อมใจ สู้ภัยน้ำท่วม


ส.ส.ประชาธิปัตย์ แนะรัฐบาลเร่งเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด ทั้งภาคครัวเรือนและภาคการเกษตร พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่านรายการพิเศษรัฐสภาพร้อมใจสู้ภัยน้ำท่วม


ส.ส. วทันยา พรรคพลังประชารัฐ เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคผ่านรายการ รัฐสภาพร้อมใจ สู้ภัยน้ำท่วม ส่งต่อน้ำใจคนไทย ถึงผู้ประสบอุทกภัยทุกพื้นที่


ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สผ. ให้การตอนรับ รมช.การต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรและคณะเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย สานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ


รัฐสภา เตรียมจัดรายการพิเศษ รัฐสภาพร้อมใจ สู้ภัยน้ำท่วม
rss rss


วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน


วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี


วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน


วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่


วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1
rss rss

ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา