กำหนดการถ่ายทอด ค้นหาแบบละเอียด               rss  
วันเสาร์ที่ 18 ก.ค. 58 เวลา 09.00-12.00 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จำนวนผู้ชม: 3402    วันที่โพสต์: 18 กรกฎาคม 2558 เวลา 00:00 น.
วันเสาร์ที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการปุ๋ยและสารเคมีเกษตรเพื่อการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน จำนวนผู้ชม: 2122    วันที่โพสต์: 12 มิถุนายน 2558 เวลา 12:49 น.
วันพุธที่ 29 เม.ย. 58 เวลา 09.00-12.30 น. ถ่ายทอดสดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 17 ปี จำนวนผู้ชม: 2249    วันที่โพสต์: 28 เมษายน 2558 เวลา 14:00 น.
วันจันทร์ที่ 30 มี.ค. 58 เวลา 09.00-09.50 น. ถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเรื่อง 60 พรรษารัฐสภาสดุดี สยามบรมราชกุมารีศรีแผ่นดิน จำนวนผู้ชม: 2117    วันที่โพสต์: 27 มีนาคม 2558 เวลา 12:50 น.
วันเสาร์ที่ 28 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียงการสัมมนาเรื่อง บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญใหม่ จำนวนผู้ชม: 2746    วันที่โพสต์: 27 มีนาคม 2558 เวลา 12:37 น.
วันพุธที่ิ 25 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดพิธีเปิด กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย รุ่นที่ 1 จำนวนผู้ชม: 3157    วันที่โพสต์: 16 มีนาคม 2558 เวลา 14:46 น.
วันอาทิตย์ที่ิ 15 มี.ค. 58 เวลา 09.00-10.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง สานพลังนักธุรกิจในการมีส่วนร่วม ต่อการยกร่าง รธน. จำนวนผู้ชม: 1512    วันที่โพสต์: 12 มีนาคม 2558 เวลา 13:30 น.
วันจันทร์ที่ิ 16 ก.พ. 58 เวลา 08.30-09.30 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง หลักการใหม่เกี่ยวกับระบอบการเมือง นักการเมืองและสถาบันการเมือง จำนวนผู้ชม: 1691    วันที่โพสต์: 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15:30 น.
วันเสาร์ที่ิ 14 ก.พ. 58 เวลา 13.00-14.15 น. ถ่ายทอดเสียง เวทีการประชาเสวนาหาทางออกสานพลังประชาชน เพื่อปฏิรูปประเทศไทย จำนวนผู้ชม: 1526    วันที่โพสต์: 10 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14:41 น.
วันเสาร์ที่ 24 ม.ค. 58 เวลา 08.30-12.00 น. ถ่ายทอดเสียง เรื่อง อานิสงค์ของการสวดมนต์

 

จำนวนผู้ชม: 2142    วันที่โพสต์: 13 มกราคม 2558 เวลา 14:00 น.

  หน้า: 1 2 3 4 5 6ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา