ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สผ. ให้การตอนรับ รมช.การต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักรและคณะเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย สานสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ


จำนวนผู้ชม: 92    วันที่โพสต์: 19 กันยายน 2562 เวลา 16:24 น.
Facebook

19 ก.ย. 62 - ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร ให้การตอนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร และคณะเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและความมั่นคง

         นายศราวุธ เพชรพนมพร ประธานกรรมาธิการการต่างประเทศ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการฯ ให้การต้อนรับ Mrs.Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร และ Mr. Brian Davidsonเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยและคณะ ในโอกาสเยือนประเทศไทย เพื่อกระชับสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในด้านเศรษฐกิจ การค้า สังคมและความมั่นคง

         โอกาสนี้ Mrs.Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร  ได้กล่าวแสดงความยินดีกับกรรมาธิการการต่างประเทศชุดใหม่พร้อมสอบถามถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานของกรรมาธิการในระดับภูมิภาคและนานาชาติ  พร้อมกับกล่าวชื่นชมไทยในฐานะประธานอาเซียน ที่สามารถจัดการประชุมASEAN Foreign Ministers' Meeting ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาได้อย่างสมบูรณ์  ซึ่งสหราชอาณาจักรได้สนับสนุนการเป็นแกนกลางของ ASEAN (ASEAN Centrality) โดยได้มีการแต่งตั้งทูตประจำ ASEAN ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ในปีหน้า ด้วย     

          นอกจากนี้  Mrs.Heather Wheeler รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหราชอาณาจักร ยังย้ำว่าภายใต้การดำเนินงานของตนได้ให้ความสำคัญกับประเด็นการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยและสหราชอาณาจักรเป็นพิเศษ  โดยขณะนี้มีการตั้งกรรมการร่วมระหว่างทั้งสองฝ่าย เพื่อหารือถึงประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ และจะนำประเด็นดังกล่าวมาพิจารณาในอีก 1เดือนข้างหน้า  พร้อมกับยังได้ให้คำมั่นต่อการที่สหราชอาณาจักรจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป ว่า สหราชอาณาจักรยังยืนยันที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องสิทธิสตรี สิทธิมนุษชนและประชาธิปไตย ในทุกข้อตกลงต่าง ๆ ต่อไป

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภา

 

 

 

 

 

 

 ท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา