ประธานรัฐสภา ให้การรับรอง รองประธานสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชน


จำนวนผู้ชม: 334    วันที่โพสต์: 20 กันยายน 2562 เวลา 16:22 น.
Facebook

20 ก.ย. 62 - ประธานรัฐสภา ให้การรับรอง รองประธานสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชน พร้อมหารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการรายงานข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบันและปัญหาสังคมผู้สูงอายุ 

          นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง นายคิม จอง พิล (Mr. Kim Jong Pil) รองประธานสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ณ ห้องรับรอง ชั้น 4 อาคารรัฐสภาเกียกกาย ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะเพื่อแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านการสื่อสารมวลชน โดยเดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ย. 62  ในการนี้  ประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งสาธารณรัฐเกาหลี ได้หารือร่วมกันเกี่ยวกับประเด็นการรายงานข่าวผ่านสื่อโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน

          โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแสดงถึงศักยภาพของมนุษย์ ส่วนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขึ้นอยู่กับคุณภาพของผู้สื่อสาร ที่ต้องเฝ้าระวังคัดกรองข่าว เพื่อป้องกันข่าวลวงที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ซึ่งผู้สื่อข่าวต้องมีสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบ และนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงปัญหาสังคมผู้สูงอายุว่า ในปีพ.ศ. 2564 จะมีผู้สูงอายุในไทยเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 รัฐบาลจึงต้องให้ความช่วยเหลือ พร้อมกันนี้ยังได้กล่าวถึงสมัยที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่าได้ก่อตั้งกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุ ทำให้ปัญหาดังกล่าวบรรเทาลงได้

          ด้าน นายคิม จอง พิล ได้สอบถามถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำอาเซียนของไทย โดยประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า เป็นการพัฒนาการเมืองไทยในทางที่ดี พร้อมกล่าวชื่นชมความมานะอดทนของคนเกาหลี ที่ทำให้สาธารณรัฐเกาหลี พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศชั้นนำของโลก นอกจากนี้ สาธารณรัฐเกาหลี  ยังเป็นกัลยาณมิตรที่ดีของไทยมาโดยตลอด พร้อมอวยพรให้สาธารณรัฐเกาหลีประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองต่อไป

         

 

ทีมข่าววิทยุรัฐสภาท่านสามารถรับฟังและรับชมการออกอากาศของสถานีวิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือไม่?
รับชมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รับชมไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ข่าวรัฐสภา
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการถ่ายทอดสด
สรุปผลการประชุมสภา
ระเบียบวาระการประชุมสภา
Parliament news room
ถ่ายทอดสดโทรทัศน์รัฐสภา
ถ่ายทอดสดวิทยุรัฐสภา
ผังรายการโทรทัศน์รัฐสภา
ผังรายการวิทยุรัฐสภา
ข้อบังคับการประชุม สปท.
ข้อบังคับการประชุม สนช.
E-book
Web Appilcation
Admin
รายการย้อนหลังโทรทัศน์รัฐสภา
รายการย้อนหลังวิทยุรัฐสภา
เทปบันทึกการสัมมนา